Den smarta pneumatiska drivanordningen
Den smarta pneumatiska drivanordningen

IO-Link möjliggör perfekt linjär återkoppling

Beröringsfria och därmed slitagefria magnetfältsgivare för markering av ändlägen och mellanlägen är sedan länge standard i den pneumatiska automationstekniken. I pneumatiskt styrda standardställdon som cylindrar och gripare, och även vid speciella pneumatiska användningar, t.ex. på skruvdragare, underhållsenheter, motorer, spännare och slider känner de tillförlitligt av aktuell position.

Den ökade digitaliseringen i automationstekniken gör att efterfrågan på smarta, uppkopplade pneumatiska ställdon ökar. För det första ska kolvens körväg kunna kännas av kontinuerligt, så att en automatiserad positionsinställning uppnås. För det andra ska det vara möjligt att – utöver faktiska processdata – erhålla omfattande service- och diagnosinformation.

Våra magnetsfältståliga positionsgivarsystem och givare med IO-Link uppfyller dessa krav helt. Denna smarta teknik tillhandahåller all önskad data och sörjer för perfekt linjär-feedback. Det pneumatiska ställdonet ger en optimal IIoT-lösning, som står i förgrunden vid digitaliseringen av den pneumatiska drivtekniken.

Exempel på applikationer

 • Övervaka positioner och processer i skruvsystemet

  Med induktiva slanggivare BES, magnetfältståliga positionsgivarsystem BMP och magnetfältsgivare BMF

  Vid skruvapplicering övervakar våra induktiva slanggivare BES varje enskild skruv. Våra magnetsfältståliga positionsgivarsystem BMP kontrollerar skruvprocessen genom att mäta slaglängdens matning vid vridning kontinuerligt. Våra magnetfältsgivare BMF sörjer för korrekt ändanslag hos skruvenheten.

  Särskilda egenskaper

  • lämplig givarteknik för alla funktioner
  • smarta givare gör skruvsystemet IIoT-kompatibelt med IO-Link
  • minimera ställtider med IO-Link genom att ställa in parameter i styrningen
  Övervaka positioner och processer i skruvsystemet
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Övervaka positioner i den pneumatiska sliden

  Med magnetfältsgivare BMF

  I den pneumatiska sliden kan du övervaka slidpostion beröringsfritt med våra kompakta magnetsfältsgivare. De slitagefria, kompakta givarna har hög bromskraft och är mycket tillförlitliga även vid höga körhastigheter. Dessutom har du tillgång till insticksvarianter för två givare. Dessa i M8 och M12 för att spara plats. Ekonomiskt lönsamt: dina monterings- och kablagekostnader reduceras.

  Särskilda egenskaper

  • säker positionsavläsning med exakt avkänningspunkt
  • utföranden för jämn montering i C- eller T-spår
  • för användning vid små utrymmen, sätts i ovanifrån
  • inte känslig för nedsmutsning
  • reducera varianter genom universella glidblock
  Övervaka positioner i den pneumatiska sliden
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Integreras perfekt i gripare och slider

  Med magnetfältsgivare BMF med IO-Link

  På gripare, där installationsutrymmet är extremt viktigt, kan du definiera och läsa av upp till åtta avkänningspunkter inom givarens arbetsområde med vår smarta magnetfältsgivare. Och med denna digitala lösning kan du ställa in hysteresen individuellt för varje enskild avkänningspunkt. På så sätt kan upp till åtta olika objektsstorlekar kännas av i en gripare, vilket gör att man inte behöver använda flera vanliga givare. För dig betyder det ökad bekvämlighet, större flexibilitet och lägre kostnader.

  Särskilda egenskaper

  • mycket stort frigångsmått på 60 mm
  • givarhuvudlängd 20 mm, med fjärrelektronik – perfekt för kompakt användning
  • fjärrprogrammering av upp till åtta avkänningspunkter via IO-Link
  • IO-Link PNP NO
  • M12- och M8-givare med kabel och kontakt, M8-givare med 2 m kabel
  • temperaturområde från –25 till +80 °C
  Integreras perfekt i gripare och slider
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Övervaka kolvposition på cylindrar

  Med magnetfältsgivare BMF

  Våra kompakta standardmagnetfältsgivare är det optimala sättet att övervaka kolvpositionen på cylindrar. Genom ställdonets vägg känner givaren av den magnet som finns inbyggd i kolven. Och även vid höga körhastigheter. Balluffs magnetfältsgivare sköter den beröringsfria positionsavläsningen med absolut tillförlitlighet och utan slitage. Detta innebär: inga brännskador vid kontakt, ingen studsning. Du får endast rena avkänningspunkter.

  Särskilda egenskaper

  • för C- och T-spår – kan sättas in ovanifrån
  • kort, kompakt design med hög bromskraft samt miniatyrmodeller för kortslagscylindrar och gripare
  • inga dubbla avkänningspunkter
  • stor och ljusstark lysdiod för enkel diagnos
  Övervaka kolvposition på cylindrar
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Pneumatisk drivteknik blir IIoT-kompatibel

  Med magnetfältståliga positionsgivarsystem BMP

  IIoT-kompatibelt pneumatiskt drivsystem. Med vårt magnetsfältståliga positionsgivarsystem BMP med IO-Link, som är kompatibelt med nästan alla cylindertyper och tar lite plats. Det absoluta positioneringssystemet mäter med hög noggrannhet aktuell kolvposition genom cylinderväggen. Med IO-Link-gränssnittet får du utökade konfigureringsalternativ och omfattande diagnosdata. Du får även information om enhetens status, drifttemperatur och aktuella omgivningsförhållanden.

  Särskilda egenskaper

  • Flexibilitet tack vare ett modulärt koncept: täcker ett flertal cylindrar över hela slaglängden från 32 upp till 256 mm
  • tillförlitliga resultat: hög linjäritet och repeternoggrannhet
  • Anpassat för Industri 4.0: tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll
  Pneumatisk drivteknik blir IIoT-kompatibel
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.