Metallbearbetning
Metallbearbetning

Måttstock för morgondagens standarder

Balluff har en bred portfölj med lösningar för metallbearbetning, som vi utvecklat i mångårigt samarbete med maskin- och anläggningskonstruktörer samt flygplans- och fordonsindustrin och deras underleverantörer. När det nu gäller applikationer inom drivningsteknik, verktygs- och formtillverkning, mobilitet eller medicinteknik, är vi med i innovationsutvecklingen och säkrar den tekniska ledningen.
Vi bygger kontinuerligt ut vårt kompletta sortiment så att vår portfölj sträcker sig från klassiska lösningar som lägesbrytare för ändlägesövervakning, alla typer av registrering av maskinrörelser via beprövad teknik och till identifiering av komponenter och verktyg. Och med IO-Link erbjuder vi dataöverföring och kommunikation ”till den sista metern”. Kommunikationsstandarden är dessutom en viktig byggsten i övergången till smart produktion. Vad för framtiden med sig? Fortsätt att utmana oss!

Metallbearbetning (PDF-fil)
Skärande bearbetning och formningsteknik
Skärande bearbetning och formningsteknik
Optimera automatisering och komponentgrupper
Optimera automatisering och komponentgrupper
Automatiserad verktygshantering
Automatiserad verktygshantering
Förenkla komponentgrupper och verktygsmaskiner
Förenkla komponentgrupper och verktygsmaskiner