Fräsning
Fräsning

Problemfri bearbetning av kubiska arbetsstycken med hög automatiseringsgrad

Tack vare att de är så flexibla är fräsmaskiner och fleroperationsmaskiner de verktygsmaskiner som har mest utbredd användning.

De olika maskintyperna sträcker sig från komplexa fleroperationsmaskiner med många axlar till hybridmaskiner som till exempel kombinerar fräsning och laserbearbetning.

De viktigaste förutsättningarna när det gäller bearbetning av kubiska verktyg är en korrekt positionering och exakt verktygsföring vid hög hastighet. Det här är en utmaning för de kontrollerande mätsystemen, eftersom även automatiseringsgraden ständigt ökar. I synnerhet när man använder allt fler sammankopplade maskiner för masstillverkning av delar.

Exempel på applikationer

 • Övervaka verktygets fastspänning

  Induktiva positionsgivarsystem och tryckgivare kontrollerar verktygets fastspänning och givarsignaler

  Lösning

  De induktiva positionsgivarsystemen BIP från Balluff ger dig viktig information om verktygets fastspänning: ej åtspänt, åtspänt med verktyg och åtspänt utan verktyg.

  När positionsgivarsystemen kombineras med våra tryckgivare BSP blir det dessutom möjligt att kontrollera givarsignalernas plausibilitet i hydrauliska fastspänningssystem via en andra kanal.

  Särskilda egenskaper

  • All viktig information om verktygets fastpänning
  • Kombinerat med tryckgivarna BSP: kontrollera givarsignalernas plausibilitet
  Metallbearbetning, kontrollera verktygets fastspänning
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Decentralisera installationstekniken

  Enkelt, prisvärt, flexibelt och förberett för Industri 4.0

  Lösning

  Med fältbussmoduler är det betydligt enklare och lönsammare att driftsätta maskinstyrningen till den enskilda givaren än med den klassiska stjärnanslutningen.

  Eftersom modulerna passar till alla vanliga fästbussystem kan du skapa en mängd olika styrningar med samma kabeldragningstopologi.

  Via IO-Link är modulerna dessutom förutbestämda för Industri 4.0. De gör det nämligen möjligt att utbyta parametrar och process- och diagnosdata.

  Särskilda egenskaper

  • Enklare och kostnadseffektivare driftsättning än vid klassisk stjärnanslutning
  • Möjligt att skapa en mängd olika styrningar med samma kabeldragningstopologi
  • Förutbestämda för Industri 4.0
  Metallbearbetning, driftsättning av maskinstyrningar
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Övervaka ändlägen

  Kontrollera tillförlitligt maskinaxlarnas förflyttning

  Lösning

  När man vill kontrollera maskinaxlarnas förflyttning har man två möjligheter: det klassiska sättet med mekaniska lägesbrytare BNS enligt principen med seriekopplade brytkontakter eller beröringsfritt med induktiva givare BES.

  Hos våra inkrementella magnetkodade lägesgivarsystem BML används givarsignalerna delvis även för referenspunktskörning.

  Särskilda egenskaper

  • Kontrollera maskinaxlarnas förflyttning på klassiskt eller beröringsfritt sätt
  • Använd givarsignalerna för referenspunktskörning för inkrementella magnetkodade lägesgivarsystem
  Metallbearbetning, driftsättning av maskinstyrningar
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Registrera rotationsvinkeln på C-axeln

  Högprecisionsavläsning av rotationsvinkeln med magnetkodat lägesgivarsystem

  Lösning

  För att exempelvis övervaka rotationen längs Z-axeln använder man förutom huvudaxlarna X, Y och Z allt mer även hjälpaxlar (till exempel C).

  Med vårt magnetkodade lägesgivarsystem BML kan du mäta rotationsvinkeln med hög precision. Dess mätprincip möjliggör ett stort fritt utrymme i mitten av axeln. Medier som kylmedel och även spänningsförsörjning och signalledningar kommer då lättare igenom.

  Särskilda egenskaper

  • Högprecisionsavläsning av rotationsvinkeln
  • Stort fritt utrymme i mitten av axeln – enklare för medier, spänningsförsörjning och signalledningar att komma igenom
  Metallbearbetning, driftsättning av maskinstyrningar
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Identifiera verktyg i magasinet

  Tillförlitligt identifierade och överförda data som grund för en optimerad verktygsresurshantering

  Lösning

  Industriella RFID-system BIS C i LF (Low Frequency) eller BIS M i HF (High Frequency) säkerställer att CNC-styrningen i fräsmaskiner och fleroperationsmaskiner alltid har korrekta verktygsdata (nummer, diameter, längd, antal skär osv.).

  Tillförlitlig identifiering och överföring av dessa parametrar är grunden för en optimerad och förstklassig verktygsresurshantering och livslängdsövervakning.

  Särskilda egenskaper

  • Korrekta verktygsdata till CNC-styrningen
  • LF- eller HF-system
  • Optimerad och högklassig verktygsresurshantering och livslängdsövervakning möjlig
  Metallbearbetning, optimerad verktygsresurshantering
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Tilldela och följa arbetsstycken

  I princip inga ställtider och kontinuerligt producerande maskiner tack vare HF-system med RFID

  Lösning

  Pallsystem med automatiserad extern på- och avlastning av arbetsstyckena minskar interna ställtider till nästintill noll, så att maskinerna kan producera kontinuerligt.

  Vårt 13,56-MHz-HF-system BIS M har etablerat sig som ett standardsystem för att tillförlitligt tilldela och följa med RFID. Systemet läser och beskriver dubbelsidigt kodade nyckeldatabärare samt dataskruvar som sitter direkt på pallen eller arbetsstycket.

  Särskilda egenskaper

  • Ställtider på i princip noll – maskinen kan producera kontinuerligt
  • Tilldela och följ tillförlitligt med RFID
  • Läs av och beskriv dubbelsidigt kodade nyckeldatabärare samt dataskruvar som sitter direkt på pallen/arbetsstycket
  Metallbearbetning, optimerad verktygsresurshantering
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.