Koda verktyg
Koda verktyg

Automatiserad verktygsidentifiering med industriell RFID

Tack vare RFID har du alltid rätt data på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Överföringen av verktygsparametrar som verktygsnummer, -diameter och -längd till CNC-styrningen garanterar en optimal verktygsanvändning och en hög maskintillgänglighet. Livslängdsövervakningen och resurshanteringskoncepten förhindrar icke-produktiv tomgångsdrift, felaktiga allokeringar och att verktyg fattas eller inte har slipats i tid.

Tool-ID-lösningar läser av verktygets aktuella status och dokumenterar alla data. Det gör det möjligt att ställa en prognos för den framtida användningen. Det höjer dessutom kvaliteten och effektiviteten hos produktionsprocessen, samtidigt som kostnaderna minskar och lönsamheten ökar.

Med industriell RFID har du alltid rätt data på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och du är väl rustad inför Industri 4.0.

Exempel på applikationer

 • Ställa in verktyg

  Automatisk verktygsidentifiering på inställningsenheten med integrerad RFID-enhet

  Lösning

  Verktygsinställningsenheten med integrerad RFID-skriv-/läsenhet känner automatiskt av det ilagda verktyget utifrån verktygsnumret. Sedan skriver den de uppmätta är-verktygsparametrarna på RFID-chippet på verktygshållaren.

  Särskilda egenskaper

  • Läs av verktyget automatiskt
  • Skriv är-verktygsparametrarna på RFID-chippet på verktygshållaren
  Metallbearbetning, ställa in verktyg
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Dokumentera verktygsdata

  Parametrar på RFID-chip gör att verktyget alltid är klart att användas

  Lösning

  Det är verkligen ändamålsenligt att ha en entydig dokumentation av alla parametrar per RFID-chip på verktygshållaren. Då kan verktyget nämligen ligga kvar i lagret en längre tid när det inte används utan att verktygsdata går förlorade. Vid behov kan det börja användas direkt igen.

  Särskilda egenskaper

  • Entydig dokumentation av alla parametrar
  • Data går inte förlorade
  • Verktyget kan när som helst börja användas igen även om det inte används för tillfället
  Metallbearbetning, dokumentera verktygsdata
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Informera CNC-styrningen

  Överför verktygsdata till styrningen i realtid

  Lösning

  Innan eller när verktyget förs in i verktygsspindeln läser RFID-chippet in är-verktygsparametrarna. Som ett alternativ kan data läsas in när verktyg läggs in i verktygsförvaringen, dvs. kedjan eller magasinet.

  Med båda möjligheterna överförs alla aktuella verktygsdata till CNC-styrningen i realtid.

  Särskilda egenskaper

  • Läs in verktygsparametrar när verktyget förs in eller när verktygen läggs in i verktygsförvaringen
  • Överför verktygsdata till CNC-styrningen i realtid
  Metallbearbetning, informera CNC-styrningen
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Organisera datamappningen

  Balluffs mappning uppfyller dina krav

  Lösning

  Fördelen med att fjärrlagra data på RFID-chippet är att verktygsparametrarna alltid är tillgängliga oberoende av den centrala servern.

  Användaren definierar utifrån sina behov i vilken omfattning de här parametrarna ska lagras.

  Det viktiga här är den så kallade datamappningen, dvs. organiseringen av minnesadresser som anpassats mellan inställningsenhet, lagerhantering och verktygsmaskin. Det finns olika mappningar beroende på tillverkare. Om det passar får du gärna använda mappningsförslaget från Balluff.

  Metallbearbetning, organisera datamappningen
  Hitta passande produkter Ladda ner

  Industriteamet

  Om du vill veta mer ber vi dig kontakta oss: