Mobilitet
Mobilitet

Mobilitet är en viktig faktor i alla delar av samhället – från industrin till handeln och turistsektorn. Oavsett om vi reser med bil eller tåg, flygplan eller båt, formas både vår rörlighet och vår värld i allt högre grad av tilltagande individualisering, anslutbarhet och urbanisering. Ny teknik är en viktig del i själva fordonen och vid tillverkningen av transportmedel. Som långvarig samarbetspartner till fordonsindustrin är Balluff med och gestaltar framtidens mobilitet.

Fordonsindustrin
Fordonsindustrin
Underleverantörer till bilindustrin
Underleverantörer till bilindustrin