Styrd formatjustering och avkänning av utbytbara delar

Styrd formatjustering och avkänning av utbytbara delar
Styrd formatjustering och avkänning av utbytbara delar

Enkel, säker och reproducerbar omriggning för maximal maskinflexibilitet

Vill du optimera hela anläggningen, minska stilleståndstiden eller skapa kortare produktionskörningar? Då behövs det smarta maskiner som ger förutsättningar för smart tillverkning. Ett stort kliv på vägen är när ni börjar styra konfigurationsändringarna, alltså de omställningar som görs i anläggningen. För den här typen av halvautomatiskt formatbyte finns Balluffs digitala positionsindikator med en display för entydig operatörsstyrning och säker formatinställning. Därmed kan maskinskador och produktionsbortfall till följd av felaktig hantering reduceras till mycket låga nivåer. Även personal med kort erfarenhet skapar snabbt rutiner vid hantering av våra intuitiva lösningar och kan undvika fel på ett säkert sätt.

Med vår digitala positionsindikator får du snabbt och säkert kontroll över de stora mängder olika produkter och de allt mindre batchstorlekar som utmärker dagens produktion. Om du dessutom använder RFID får du också en kontrollfunktion. RFID möjliggör nämligen entydig avkänning av varje formatdel. Här ser du hur lösningen fungerar.

Digital positionsindikering – som den RFID-teknik som visas här – ingår i vårt Smart Automation and Monitoring System SAMS som består av fritt valbara komponenter och enheter. Det genomgående drift- och konfigurationskonceptet Look-and-feel från SAMS ökar maskinflexibiliteten och tillgängligheten. Alla SAMS-enheter kan nämligen ställas in och konfigureras via standarddataprofiler och dessutom kan inlärningen skötas beröringsfritt med en surfplatta. Till exempel med vårt Engineering Tool BET, en programvara för enkel inställning av alla IO-Link-enheter från din surfplatta eller dator.

Styrd formatomställning med digital positionsindikator

Digitala positionsindikatorer från Balluff för säker halvautomatisk formatinställning med en display där det går att läsa av alla inställningar för formatbytet (nytt recept). Dessa ställs in manuellt med spindeln. Det speciella med det: som operatör får du hjälp av den digitala visningen av värdena och det rinnande ljuset på displayen.

Sedan matar du in börvärdena (receptet) i vårt Engineering Tool BET som automatiskt överför värdena till styrningen. Nu sker en automatiserad bör-är-värdesjustering (i bakgrunden) och de individuella inställningarna för varje produkt sparas automatiskt i en databas.

Samtidigt visar den digitala positionsindikatorn vilket börvärde som ska uppnås med formatinställningen. Värdena ser du på den digitala skärmen och när du vrider på spindeln får du hjälp av ett rinnande ljus.

 • Det rinnande ljuset visar åt vilket håll du ska justera. Lysdioden lyser rött.
 • När du närmar dig börvärdet blinkar det rinnande ljuset långsammare. På det här sättet ser du omedelbart när börvärdet snart är nått.
 • När börvärdet har uppnåtts ändrar det rinnande ljuset färg från grönt till rött så att operatören får en tydlig indikering.
 • Om börvärdet skulle överskridas vid formatomställningen ändrar det rinnande ljuset riktning så att du ser att du måste vrida åt andra hållet.

Den mycket tydliga operatörshandledningen och den säkra inställningen av formatet med hjälp av digital positionsindikator leder till ökad effektivitet. Tidsåtgången för formatomställning, uppstartstiden och maskinstoppen blir betydligt kortare. Det innebär att du har kontroll över hela förloppet, minskar svinnet och sparar pengar. Under den tid som du normalt skulle ha lagt på reparationer och underhåll rullar produktionen istället vidare. Och ger ännu högre effektivitet och produktivitet. Bra att veta: Vår digitala formatindikator klarar med bred marginal kraven för kapslingsklass IP69K och uppfyller därmed de högsta hygienkraven. Det gör att den enkelt eftermonteras i befintliga system.

RFID-avkänning av utbytbara delar

Om rätt format är inställt erbjuder våra RFID-lösningar extra säkerhet. HF-RFID-tekniken (13,56 MHz) möjliggör nämligen automatisk avkänning av utbytbara delar. De olika formatdelarna känns av och identifieras med hög precision. RFID skyddar dessutom mot plagiat. Därutöver kan du med hjälp av våra kameragivare känna av att utbytesdelarna har monteras som de ska.

Det finns en lång rad olika processorer, skriv-/läshuvuden och datalagringsenheter att välja mellan när du sätter ihop ett system för avkänning av utbytbara delar. Du väljer själv vilka komponenter du vill kombinera för att skapa ett system för avkänning av utbytbara delar som passar era behov bäst. Här ger vi exempel på vilka komponenter som passar för vilka applikationer. Välj mellan bland annat processorn BIS V, en IO-Link-nätverksmodul som processor eller ett läs-/skrivhuvud med integrerad processor.

Olika systemkombinationer för avkänning av utbytbara delar. Välj den som passar era behov bäst

 • Processor BIS V

  Processorn BIS V passar extra bra för snabb överföring av stora mängder data. Med BIS V ökar flexibiliteten ytterligare eftersom den passar för all vanligt förekommande RFID-teknik. Dessutom kan du ansluta upp till fyra skriv-/läshuvuden för samtidig användning.

 • IO-Link-nätverksmodul

  IO-Link-nätverksmodulen lämpar sig bäst som processor när du har många enklare identifieringsuppgifter vid ett stort antal olika avläsningsställen. Eftersom du inte behöver någon ytterligare RFID-processor är detta en ekonomisk lösning. Det går att ansluta ytterligare RFID-komponenter och IO-Link-givare. Och med IO-Link får du dessutom tillgång till diagnos- och konfigureringsfunktioner.

 • Skriv-/läshuvud med integrerad processor

  Den här robusta allt-i-ett-lösningen finns med Profinet-, Ethernet/IP- eller USB 2.0-gränssnitt. Statusindikeringarna direkt på höljet underlättar driftsättningen och ger kortare driftstopp. Och med allt-i-ett-RFID-läshuvudet BIS M-4008 får du en integrerad webbserver för konfiguration, tillståndsövervakning och diagnos.

  Skriv-/läshuvud med integrerad processor

 • Extra kontroll: Korrekt montering av utbytesdelen med kameragivare

  Vid omriggning av maskinen till ett nytt format säkerställer du med våra RFID-datalagringsenheter eller streckkod att rätt utbytesdelar används. Genom att använda kameragivare känner maskinen dessutom av om den utbytta delen är korrekt monterad. Sådana lösningar gör det lättare att undvika fel som till exempel maskinskador. Det betyder ökad genomströmning och sänkta produktionskostnader.

  Behöver ni skydda er mot piratdelar? Inga problem! RFID-tekniken skiljer nämligen mellan originaldelar från andra tillverkare och plagiat. Det är en fördel för garantiskyddet, ökar maskinsäkerheten och skyddar maskintillverkarens immateriella rättigheter.

  Korrekt montering av utbytesdelen med kameragivare