Plast, gummi och däck – precision för högsta anläggningstillgänglighet
Plast, gummi och däck – precision för högsta anläggningstillgänglighet

Plast är 2000-talets arbetsmaterial. Användningsspektrat är enormt och växer hela tiden i takt med att nya sammansättningar utvecklas, vilket i sin tur innebär att kraven på produktion och maskinteknik ökar. Balluff erbjuder kraftfulla givar- och systemlösningar med smart nätverks- och anslutningsteknik. Det ger perfekta förutsättningar för att säkert kunna utnyttja materialets alla möjligheter. Med våra kvalitetslösningar utvecklar du optimerade anläggningskoncept, får bättre maskintillgänglighet och effektivare processer vid allt från materialhantering, anslutnings- och fogningsteknik, till formsprutning, formblåsning, däckmontering och vulkanisering.

Plast, gummi och däck (PDF-fil)
Plast
Plast
Gummi och däck
Gummi och däck
Mold-ID
Mold-ID