Lösningar för halvledarindustrin
Lösningar för halvledarindustrin

Mobil kommunikation – Internet of Things – Smart Factory – Smart Home. Bakom dessa aktuella utvecklingar står digitaliseringen. Och den centrala delen utgörs av halvledare. Halvledarindustrin blickar alltså utan tvekan framåt.

I och med den digitala utvecklingen ökar dock kraven på dem. Chip behöver till exempel hela tiden bli effektivare. Dessutom måste man välja en kostnadseffektiv, oerhört komplex och tekniskt avancerad process vid produktionen av chip.

Balluff har även gedigen kunskap inom områden som bearbetning av kiselplattor för chip- och solpanelstillverkning och tillverkning av olika typer av displayer. Med tillförlitliga miniatyriserade lösningar för tillämpning i renrum – som exempelvis vid hantering av kiselplattor eller i aggressiva kemiska miljöer. Tack vare bred och välgrundad kompetens kan vi även ta fram applikationsspecifika lösningar på begäran.

Lösningar för halvledarindustrin (PDF-fil)
Hantering av kiselplattor
Hantering av kiselplattor
Behandling av kiselplattor
Behandling av kiselplattor
Hantering av bärare
Hantering av bärare
Användning av vakuum
Användning av vakuum