Lösningar inom elektrisk drivteknik
Lösningar inom elektrisk drivteknik

Balluff erbjuder ett brett sortiment av givare och positionsgivarsystem med vitt skilda tekniska lösningar. Våra produkter är särskilt anpassade för att uppfylla de högt ställda krav som den moderna elektriska, hydrauliska och pneumatiska drivtekniken innebär.

Lösningar för drivteknik (PDF-fil)

Välj från ett brett spektrum av flexibla användningsområden.
Vi tar givetvis även fram och levererar anpassade lösningar efter era önskemål och efter specifika riktlinjer.

Översikt över de viktigaste egenskaperna:

  • Ökad energieffektivitet för maskiner och anläggningar
  • Reglerade maskinflöden och kontrollerade rörelser

För integrering i linjära och roterande drivenheter
För integrering i linjära och roterande drivenheter
Återkopplingssystem för linjär direktdrivning
Återkopplingssystem för linjär direktdrivning
Lägesåterkoppling i momentmotor
Lägesåterkoppling i momentmotor
Känna av ändlägen och enskilda lägen
Känna av ändlägen och enskilda lägen
Digitalisera fastspänningsprocessen i motorspindeln
Digitalisera fastspänningsprocessen i motorspindeln