Linjära och roterande lägesgivare
Linjära och roterande lägesgivare

Kompakt och mycket exakt teknik

Integrerade givarsystemlösningar är oumbärliga för en kompakt drivenhet. De magnetkodade läges- och vinkelgivarsystemen BML har en oöverträffad kompakt design och är perfekt lämpade för direkt integrering i linjära och roterande drivenheter.
Dessa positionsgivarsystem består av en givare och en magnetmätkropp, med ett absolut homogent magnetfält tack vare Permagnet-teknik. Detta garanterar en hög funktionssäkerhet, en riktigt låg hysteres och minimala linjäritetsavvikelser.

Givaren glider 5 mm ovanför den kodade mätkroppen och arbetar helt beröringsfritt. Därutöver kan man välja mellan en absolut eller inkrementell lägessignal.

Mätkroppen går att få som bandmaterial för linjära drivenheter samt i ring- eller skivformat för roterande rörelser.
För ytterligare flexibilitet kan ni välja bland olika gränssnitt (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).

Exempel på applikationer

 • Mycket exakt lägesåterkoppling för roterande och svängande ställdon

  Mycket exakt lägesåterkoppling för roterande och svängande ställdon

  Lösning

  För att kunna uppfylla de ökade säkerhets- och miljökraven måste processventiler reglera flödet allt noggrannare och hålla en allt högre processäkerhet. Om ett kodskivsystem för lägesåterkoppling finns integrerat direkt i lägesgivaren eller det svängande ställdonet garanteras ett exakt och processäkert flöde.

  Särskilda egenskaper

  • snabb idrifttagning: stora toleranser mellan givaren och kodskivan
  • Mediegenomföring möjlig: givaren placerad vid sidan av axelns mitt

   

  Mycket exakt lägesåterkoppling för roterande och svängande ställdon
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Absolut motoråterkoppling i realtid

  Absolut motoråterkoppling i realtid

  Lösning

  Den absoluta kodskivan i kompakt design möjliggör en lättintegrerad, absolut återkopplingslösning som används för att känna av ärpositionen hos motorer och drivenheter. Kodskivsystemet erbjuder därmed ett utmärkt alternativ till vanliga magnetiska, induktiva eller optiska lösningar.

  Särskilda egenskaper

  • ingen krånglig referenspunktskörning: absolut mätsystem
  • snabb idrifttagning: stort avstånd mellan givaren och kodskivan
  • okänslig för rotationstoleranser, kort monteringstid

   

  absolut motoråterkoppling i realtid
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.

 • Skräddarsydda återkopplingslösningar för linjära och roterande drivsystem

  Skräddarsydda återkopplingslösningar för linjära och roterande drivsystem

  Lösning

  Magnetkodade läges- och vinkelgivarsystem är optimala för integrering i linjära och roterande drivenheter. Dessa erbjuder nämligen ett stort urval av olika mätkroppar som kan anpassas efter en mängd olika applikationer. Om standardutförandet inte skulle passa kan vi ta fram applikationsspecifik analyselektronik åt er, eller integrera en passande koppling i den befintliga elektronikdesignen.

  Särskilda egenskaper

  • kan integreras direkt
  • stort urval av mätkroppar

   

  Skräddarsydda återkopplingslösningar för linjära och roterande drivsystem
  Hitta passande produkter Nedladdningar

  Industriteamet

  Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.