Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring

Undvik fel i tillverkningsprocessen

Kvalitetskraven på tillverkare har varit höga i många år och fortsätter att öka. Det räcker inte längre att bara tillverka en produkt av hög kvalitet. I stället förväntas det att kvalitetsprodukterna levereras vid exakt rätt tidpunkt och framför allt att delkomponenter levereras i rätt turordning. Dessutom bör tillverkningen vara transparent för alla inblandade parter genom att produkterna är spårbara.

Eftersom kvalitet är en kontinuerlig, grundläggande faktor inom varje tillverkningsprocess måste processerna ständigt förbättras och alla deltagare bidra till kvalitetssäkringen tidigt i processen.

Med inbyggda lösningar för att förebygga fel i processen blir denna spårbar. Sådana poka-yoke-lösningar går att förverkliga med våra givare. Likaså måste man vidta förberedande åtgärder för en snabb anpassning om kraven skulle ändras.

Poka-yoke från Balluff möjliggör en stabil kvalitet genom att identifiera problemställen, upptäcka fel och kontrollera avvikelser.

Poka-yoke-processen

Poka-yoke-processen

Målinriktad felhantering under pågående tillverkningsprocess optimerar kvalitetssäkringen

Givarbaserad avkänning

Givarbaserad avkänning

Föremålsigenkänning och avstämning av position, färg och material

Systemarkitektur med IO-Link

Systemarkitektur med IO-Link

En enkel, flexibel nätverkstopologi stödjer genomförandet av poka-yoke-lösningar

Transparens i monteringsprocess med RFID

Transparens i monteringsprocess med RFID

RFID säkrar spårbarheten i flexibla tillverkningssystem