Transparens i monteringsprocess med RFID
Transparens i monteringsprocess med RFID

Tre slags information för lyckad spårning

Produktionsanläggningar med automatiserad montering ställer särskilda krav på spårningen av pågående arbeten. Exakt realtidsspårning möjliggör fullständig transparens hos processen. Med alla uppgifter om de komponenter som används.
De flesta automatiserade produktionslinjer är dessutom flexibla, det vill säga i varje linje tillverkas det flera produktversioner.

När det gäller hela monteringsprocessen är informationen om utförandet, processinformationen och ursprungsinformationen väsentliga för spårningen.

Information om utförandet

Beskriver alla variabler vid tillverkningen av en detalj. Det syns alltså direkt vad som krävs för tillverkningen av varje version. Informationen om utförandet kan finnas lokalt på en RFID-etikett eller i en central databas som RFID-etiketten hänvisar till.

Processinformation

Innehåller resultaten av alla processinterna test och av dem hos poka-yoke-enheterna. Den har alltså mest att göra med arbetsflödet och arkiveringen. Vid kontroll av arbetsflödet förs de interna testresultaten för processen vidare så att den med hjälp av dem kan anpassas.
Klarar någon detalj inte testet, kan den matas förbi områdena nedströms och direkt till efterbearbetningen, där ansvarig tekniker ges en noggrann problembeskrivning. Genom arkiveringen finns alla data tillgängliga även efter produktionen.

Ursprungsinformation

Möjliggör spårning av alla komponenter som används vid slutmonteringen. Uppgifterna sammanställs med processinformationen. På så vis dokumenteras den totala tillverkningsvägen för en produkt. Det är ovärderligt vid en eventuell återkallelse och när det gäller att följa gällande lagstiftning.