Känna av tillverknings- och bearbetningsfel
Känna av tillverknings- och bearbetningsfel

Identifikationslösningar ger hög produktivitet

Att känna av tillverknings- och bearbetningsfel så tidigt som möjligt är en viktig faktor för hög produktivitet. Kontinuerliga kontroller under produktions- eller förpackningsprocessen är helt avgörande här. De förhindrar utgifter för bortfall och sänker dina kostnader.

Produkter som inte uppfyller kvalitetsstandard fylls inte upp, förpackas och levereras inte. Istället kan dessa förbättras eller rensas bort under den pågående processen. Ni behöver inte göra någon återkallelse och förhindrar från början att varumärkets image skadas.

Vad gäller kvalitetssäkring erbjuder Balluff ett brett utbud av lösningar som kontrollerar dina produkter och processer tillförlitligt. Tack vare olika tekniker kan vi uppfylla dina önskemål på bästa sätt.

Våra RFID-system står för kontinuerlig spårbarhet genom hela processen: från leverans av råmaterial via bearbetning och emballage till slutkonsument. Till detta har du ett brett utbud av datamedier, skriv-/läshuvuden och processorer i HF (högfrekvens) och UHF (ultrahögfrekvens).

Med industriell bildbearbetning sörjer de för hög produktkvalitet och garanterar livsmedelssäkerhet. Våra industrikameror känner tydligt av tillverknings- och bearbetningsfel. Precis som vår SmartCamera är de dessutom mycket användarvänliga och extremt lätta att både använda och ställa in – helt utan förkunskaper.

Lösningar för produkt- och processkontroll

 • Entydig tilldelning av råvaror

  Råvaror måste registreras och identifieras direkt vid leverans för att kunna tilldelas entydigt. Detta sker med hjälp av så kallade PDF417-koder som är placerade på råvarorna. Eftersom dessa koder sitter på olika ställen och ofta inte på samma höjd är stationära avläsningsenheter inte användbara.

  Med våra portabla avläsningsenheter BVS HS-P är det däremot enkelt och flexibelt att registrera sådana koder. Alla 1D-, 2D- och staplade streckkoder på dokument, plastetiketter, kretskort och metalldelar läsas av snabbt och tillförlitligt. De robusta läsarna är ergonomiska och ger högsta avläsningseffekt.

  Avläsning av PDF417-koder på levererade råvaror

 • Optimera produktkvalitet och process med spårbarhet

  När du vill kontrollera allt material som används och alla produktionssteg är självstyrande system det perfekta alternativet. RFID känner av och dokumenterar all data samt säkerställer att alla produktionssteg, allt material som används och all utrustning kan spåras. All information finns tillgänglig i realtid så att korrigeringar kan göras redan under pågående process. RFID ger omfattande transparens, säkrar en hög produktkvalitet och skapar samtidigt förutsättningar för processoptimering.

  Optimera produktkvalitet och process med spårbarhet

 • Kvalitetssäkring med Asset Monitoring

  För att säkra att chokladformarna är intakta vid chokladtillverkningen kan de kontrolleras med RFID och bytas vid den perfekta tidpunkten. RFID identifierar dina chokladformar säkert och utvärderar samtidigt i vilket skick de är. Vår RFID-kompatibla programvarulösning utvecklad för detta ändamål känner av bearbetningstid samt frekvens för tvättningar och jämför dem med empiriska gränsvärden för formslitage. På så sätt håller du alltid koll på statusen hos din utrustning och kan byta ut slitna formar i god tid. Asset-management med RFID förhindrar bortfall och ger dig data som du kan utvärdera för en effektiv användning av utrustningen.

  Kvalitetssäkring med Asset Monitoring

 • Produkt- och processkontroll i tappningsanläggningar

  Sörj för en effektiv och korrekt fyllningsprocess och sätt på vår ljusramp BLA. Denna övervakar tillförlitligt höjd och diameter på flaskor i tappningsanläggningen. Den högupplösta ljusrampen känner först av flaskhalsens vidd och jämför den sedan med tidigare inlärda värden. I nästa steg väljs rätt förslutning/kapsyl ut. Ytterligare en ljusramp kontrollerar samtidigt med hjälp av flaskans höjd att kapsylen sitter tätt. På så sätt är du alltid på den säkra sidan – vid kontroll av produkten och vid processkontrollen.

  Produkt- och processkontroll i tappningsanläggningar

 • Verifiera data och serienummer i förpackningsprocessen

  Förpackningsprocessen sker i ett högt tempo. Tillverkningsuppgifter, förfallodatum för känsliga livsmedel samt serienummer måste kunna tilldelas snabbt och säkert. Vision Solutions från Balluff hjälper dig med detta. Med hjälp av den optiska avkänningen kan du verifiera alla 1D- och 2D-streckkoder samt alla stackade koder säkert.

  Våra lösningar till den industriella bildbearbetningen ger dig ett brett användningsområde. Dessutom är de intuitiva att använda. Det gör dem mycket användarvänliga och effektiva.

  Avläsning av koder och klartext på förpackningar