Givarbaserad avkänning
Givarbaserad avkänning

Givare för alla områden inom givarbaserad avkänning

Använd vår givarbaserade avkänning för att undvika fel.
Vårt sortiment innehåller givare för objektavkänning, givare för läges- och avståndsmätning samt optoelektroniska givare.

Använd vår givarbaserade avkänning för att undvika fel. Vårt sortiment innehåller givare för objektavkänning, givare för läges- och avståndsmätning samt optoelektroniska givare. Objektavkännande givare från Balluff kontrollerar närvaron av föremål på ett tillförlitligt sätt. De ger svar av typen Ja/Nej. De är enkla, effektiva och löser många applikationsuppgifter. Avläsningstypen är idealisk när objekten som ska kontrolleras sitter stadigt fast.

Givare för läges- och avståndsmätning behövs när föremål ska läsas av och deras position kontrolleras.

Våra optoelektroniska givare känner av att färgen stämmer och materialet är det rätta hos föremålen som kontrolleras.

Lösningar för felprevention

 • Spårbarhet för Just-in-Sequence

  En enkelt integrerbar lösning garanterar felfri sekvensstyrning

  Just-in-Sequence (JIS) är en vidareutveckling av Just-in-Time (JIT) för materialflöde. JIS är vanligt vid monteringsband vid flexibel tillverkning och ser till att rätt monteringsdetaljer kommer fram vid rätt tid och i rätt ordningsföljd.
  Ordningsföljden är anpassad till monteringsprocessen. De passande komponenterna placeras sedan i rätt läge automatiskt.

  Dessutom säkerställs leveransen av produkterna i rätt turordning med hjälp av spårbarheten i varje produktionssteg. Med en kombination av RFID och streckkodsläsare för flera koder går det lätt att känna av och övervaka produkterna.

  Lösningen är enkelt att integrera i befintliga processer och den garanterar en felfri styrning av sekvensen.

  Särskilda egenskaper

  • Just-in-Sequence-materialflöde
  • Just-in-Sequence-utlämning av produkterna tack vare en kombination av RFID och streckkodsläsare för flera koder
  • enkel att integrera i befintliga processer
  • felfri styrning av sekvensen
  Spårbarhet för Just-in-Sequence

  Kombinationen av RFID och streckkodsläsare för flera koder garanterar Just-in-Sequence-frammatning av produkterna.

 • Kontrollera avvikelser med hjälp av RFID-system

  Motverka avvikelser med tre metoder

  Spårbarhet är en fast beståndsdel av den flexibla produktionen. Varje tillverkad detalj går att spåra och identifiera. Därför beskrivs ett idealtypiskt exempel fullständigt i processdata. Ska färgen till exempel vara mörkblå, måste färggivaren bekräfta detta. På så vis verifierar färggivarna eller kameragivarsystemen vad som föreskrivs i processdata.

  Avviker det kontrollerade objektet från den föreskrivna prototypen går det att reglera avvikelsen med någon av följande tre metoder. Proceduren utförs med hjälp av RFID-system.

  Bortsortering

  Vid bortsorteringen ska den aktuella detaljen antingen förstöras eller märkas så att den inte går att använda i processerna nedströms. Med spårbarhet är det enkelt att se till att de bortsorterade detaljerna matas ut från tillverkningsprocessen.

  Omklassificering

  I vissa fall går det att klassificera om produkter som inte helt motsvarar specifikationerna till, exempelvis, andrasortering.

  Efterbearbetning

  Vid efterbearbetning kan produktionen stoppas för att genast korrigera den aktuella detaljen på ort och ställe. Eftersom detta kan medföra nackdelar för hela fabriken, är det bättre att inrätta ett efterbearbetningsområde. Det är vanligt när en produkt genomgår flera monteringssteg på det löpande bandet. När ett fel upptäcks, går det att hoppa över nedströmsprocesserna och ge reparationsteknikern en exakt felbeskrivning. Efter reparationen kan den efterbearbetade detaljen styras tillbaka till tillverkningsprocessen med hjälp av spårningsdata. Redan utförda moment hoppas över.

  Särskilda egenskaper

  • reagerar effektivt på möjliga avvikelser från den förbestämda prototypen
  • tre sätt att reglera avvikelser
  Kontrollera avvikelser med hjälp av RFID-system

  Spårbarhet vid flexibel produktion

 • Färgsekvensstyrning med True-Color-givare

  Korrekt färgmappning optimerar processerna

  Frekventa färgväxlingar i en produktionslinje är vanligt förekommande inom flexibel produktion. För operatören blir det efter hand svårt att mappa färgerna korrekt. Därför har våra True-Color-givare blivit en viktig framgångsfaktor för poka-yoke. Med de lättskötta, tillförlitliga givarna går de nämligen att känna av de mest skiftande färger och nyanser.

  För att processen ska få ett korrekt förlopp verifierar True-Color-givarna komponenterna både vid förberedelsen av leveransen och efter att leveransen tagits emot. Krävs flera färgkombinationer stämmer givarna av de olika färgerna hos olika komponenter och signalerar när de stämmer överens.

  Särskilda egenskaper

  • korrekt mappning av färger
  • lättskötta, tillförlitliga True-Color-givare
  • känner av de mest skiftande färger och nyanser
  • verifiering av komponenterna vid förberedelse av leveransen och när att denna tagits emot
  Färgsekvensstyrning

  Färgsekvensstyrning med True-Color-givare

 • Komplexa avkänningsprogram med kameragivare

  Det perfekta verktyget för förebyggande av fel

  För de flesta slag av tillverkning är kameragivarsystem överdimensionerade: för dyra, för komplexa, för många funktioner. Våra kameragivare BVS är i motsats till detta enkla att ställa in och mycket lätta att hantera. Och du får snart tillbaka din investering.

  En enda givare i stället för flera olika

  Kameragivaren BVS är ett ytterst kraftfullt verktyg för att förebygga fel inom nästan alla tillverkningsområden. Den känner av om en del eller en egenskap finns eller saknas, kontrollerar dess position och mått. Och så tar den hand om den säkra streckkodskontrollen.
  Tack vare dess omfattande funktioner övertar kameragivaren BVS ofta uppgifterna från flera olika givare. Därigenom överträffar den andra givare i sin klass.

  Öka produktkvaliteten

  Med hjälp av våra kameragivare BVS slipper du otillförlitliga, manuella inspektioner. Till skillnad från stickprovskontrollerna ger kameragivarna en 100%-ig kvalitetskontroll – med den grad av upplösning som en sådan kontroll kräver.

  Sänk kostnaderna

  Tack vare omfattande givarfunktioner behövs inte längre några krångliga lösningar med flera givare. Och du sparar pengar. Våra kameragivare BVS ger dig ett fördelaktigt pris/prestanda-förhållande. Välj helt enkelt mellan fyra modeller med flera prestandanivåer och ett enda, lätthanterligt programvarupaket. Ger korta ställtider och låga uppstartskostnader.

  Öka produktiviteten

  De automatiserade kontrollerna hos kameragivarna BVS förebygger fel i processen och ökar din produktionshastighet. Den höga upplösningen hos koden garanterar hög tillförlitlighet. Och felläsningen av kod minimeras.
  Tidig felupptäckt ger färre oplanerade driftstopp och minskar antalet kasseringar. Den förbättrade funktionen och flexibiliteten förkortar dessutom de planerade driftstoppen.

  Komplexa avkänningsprogram

  Komplexa avkänningsprogram med kameragivare