Systemarkitektur med IO-Link
Systemarkitektur med IO-Link

IO-Link som grund för kontinuerlig processförbättring

Till en början fyller nästan alla system sitt syfte. Vad de faktiskt klarar av brukar visa sig först när det gått någon tid. Väsentligt för poka-yoke är att systemet går enkelt att expandera och att utbyggnaden blir billig.
Därför måste man vid design- och planeringsfasen välja en lämplig nätverksarkitektur som motsvarar dessa krav.

Balluff erbjuder denna nätverks- och systemteknik genom den öppna standarden IO-Link.
Den modulärt utbyggbara tekniken möjliggör en smidig integrering av ytterligare enheter. Den garanterar även implementeringen av felförebyggande åtgärder och spårbarhetslösningar – till exempel med RFID. Detta är viktigt för en kontinuerlig processförbättring.

Eftersom några IO-Link-portar lämnas öppna, blir det enkelt och billigt att bygga ut systemet i framtiden. En annan fördel är fältbussoberoendet.
IO-Link kan implementeras på alla vanliga styrningsplattformar.