Säkerhet i explosionsfarliga miljöer
Säkerhet i explosionsfarliga miljöer

Säkerhet i explosionsfarliga miljöer

I miljöer där det föreligger explosionsrisk finns det många uppgifter som kräver en tillförlitlig positionsavläsning för att över huvud taget kunna utföras. Det kan till exempel vara frågan om övervakning av hydraul- och pneumatikcylindrar, kontroll av hydraulventiler och pneumatiska ventiler eller nivådetektering.

För Ex-klassade områden erbjuder Balluff beröringsfria mikropulslägesgivare och givare i många olika utföranden. Produkterna är internationellt certifierade enligt bland annat ATEX (EU), IECEx (internationell), NEC (USA) och CEC (Kanada) och uppfyller samtidigt en rad regionala krav. Allt för att för att du ska kunna erbjuda dina standardiserade anläggningar och komponenter världen över.

Exempel på applikationer

 • Lägesåterkoppling med lägesgivarsystem

  Säker lägesåterkoppling i alla Ex-klassade områden

  Många applikationer i explosionsfarliga områden kräver att man använder lägesgivarsystem för tillförlitlig lägesåterkoppling. Bland annat regler- och spärrventiler för olje- och gasutvinning, i raffinaderier och petrokemisk industri.

  För Ex-klassade områden zon 0 och 1 finns Balluffs magnetostriktiva positionsgivarsystem i olika stavutföranden. Våra explosionssäkra modeller har olika prestandaprofiler som till exempel lämpar sig för användning i områden där det förekommer explosionsfarlig gas eller damm. Vi erbjuder även flera varianter för användning i zon 2, där en explosiv atmosfär mycket sällan eller endast kortvarigt, uppstår.

  Höljena till våra magnetostriktiva positionsgivarsystem är både robusta och explosionssäkra. Det går snabbt och lätt att byta elektronikmodul i dem. Samtliga modeller uppfyller olje- och gasindustrins krav på hög tillförlitlighet och enkelt underhåll.

  Särskilda egenskaper

  • IECEx, ATEX, NEC och många andra internationella godkännanden
  • kan användas i zon 0, 1 och 2
  • mätområde upp till 7620 mm
  • absolut utgångssignal med upplösning på upp till 5 µm
  • tål tryck upp till 600 bar
  • finns med flera olika gränssnitt
  • det korta höljet gör att givaren tar liten plats
  • snabb driftsättning med justerbar utgång
  Mikropulslägesgivare

  Regler- och spärrventiler för olje- och gasutvinning, i raffinaderier och petrokemisk industri

 • Ändlägeskontroll och övervakning med induktiva givare

  Tillförlitlig styrning och övervakning med induktiva NAMUR-givare

  Balluff har ett brett urval av högtryckståliga induktiva NAMUR-givare för upp till 500 bar som kan användas för att kontrollera ändlägen hos hydraulcylindrar och för att övervaka ventillägen i explosionsfarliga miljöer. Samtliga givare är mediebeständiga och finns att få med en mängd olika höljen och i flera olika gängstorlekar.

  Vissa av dessa givare är också lämpliga för miljöer där det endast sällan uppstår explosionsfarlig atmosfär. I kombination med en switchande förstärkare kan dessa givare dock användas även i explosionsfarliga anläggningar i och utrymmen i zon 1 (2G).

  Särskilda egenskaper

  • kan användas i zon 1 (2G) och 2 (3G)
  • tål tryck upp till 500 bar
  • med stor temperaturtålighet på upp till 120 °C
  • beröringsfri och därför slitagefri
  • smutstålig
  • kortslutningssäker
  • brett utbud av vanliga givarhöljen
  • fastgjuten kabel eller kontakt
  Induktiva givare

  Ändlägeskontroll

 • Säker övervakning av damm, gas och ånga med cylindergivare

  Skydd mot explosivt damm och explosiva gaser och ångor

  Vi har utvecklat våra magnetiska cylindergivare BMF 255 speciellt för områden där det ständigt, ofta eller under längre tidsperioder förekommer explosivt damm och explosiva gaser och ångor – Ex-område zon 0/20.

  Balluffs givare är lätta att montera. De förs in ovanifrån i T-spår eller sätts fast med lämpliga vinkeljärn, även på rund-och dragstångscylindrar.

  Du ansluter varje givare snabbt och smidigt med en kabel som du själv kan anpassa till en switchande förstärkare utanför det Ex-klassade området. Förstärkaren med reläutgång fungerar också som gränssnitt mellan elsignaler från det explosionsfarliga området och det säkra området. Switchande förstärkare hittar du också hos Balluff – tillförlitlig kvalitet från samma leverantör.

  Särskilda egenskaper

  • för zon 0/20
  • monteras snabbt och enkelt ovanifrån i T-spår, med fästklämma
  • givare, switchande förstärkare och fästvinkel – allt från samma leverantör
  • 6 meter kabel som du kan anpassa som du vill