Givarteknik och identifieringssystem för att förverkliga Industri 4.0
Givarteknik och identifieringssystem för att förverkliga Industri 4.0

Koncentrerad kompetens för industriautomation

Industri 4.0 kräver att alla relevanta data finns tillgängliga i realtid
och att dessa data alltid kan användas för att optimera värdekedjan.

Vi ser till att du har tillgång till alla data. Balluffs givare och identifieringssystem registrerar, transporterar och tolkar data och för den vidare till de överordnade systemen.

Industri 4.0 kräver intelligenta tillverkningssystem. Hos oss hittar du tekniken du behöver. Oavsett bransch hjälper vi till att utforma, utveckla och realisera individuella lösningar. Vi är en tillförlitlig partner med lång erfarenhet av industriautomation. Tillsammans ökar vi effektiviteten och lönsamheten i dina processer för att stärka din konkurrenskraft.

Vi hjälper dig att förverkliga Industri 4.0

 • Data i realtid för Digital Factory

  Intelligenta i4.0-givare ger flexibilitet och transparens i produktionen

  Digital Factory kräver givare för att samla in relevanta uppgifter från anläggningsmodellerna och därmed få en överblick över anläggningens och produktionsprocessens status. Som automatiseringens ”ögon och öron” samlar och bearbetar intelligenta givare, såsom den nya optoelektroniska multifunktionsgivaren BOS 21M ADCAP, information där den dyker upp. Den känner av verkliga driftsförhållanden och överför betydligt mer uppgifter än enbart kopplingssignalen via IO-Link.

  Det är, utöver information om livslängd, belastningsnivå och identifiering av ledarbrott eller kortslutningar, även omgivningsinformation som temperatur, föroreningar eller hur pass bra inriktningen är mot det objekt som ska kännas av. Denna information utgör grunden för t.ex. tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll.

  Bearbetningen och förbearbetningen av signalerna sker redan i givaren, vilket eliminerar behovet av avancerad programmering i anläggningsstyrningen och reducerar datatrafiken i fältbussystemen.

  Eftersom givarprincipen för BOS 21M ADCAP via IO-Link även kan ändras under pågående drift kan givaren känna av helt skilda objekt under växlande driftförhållanden. Detta möjliggör automatisk styrning och snabb formatändring. Och anläggningarna och maskinerna kan användas på ett mycket flexiblare sätt än tidigare.

  Givaren BOS 21M ADCAP erbjuder helt nya lösningar på områdena Digital Factory och Industri 4.0 tack vare sina innovativa funktioner och egenskaper.

  Optoelektronisk multifunktionsgivare BOS21M

 • Parametrering

  Med centralt konfigurerade tryckgivare får du snabba och exakta mätresultat

  Tryckgivare för spänntrycksövervakning används för att säkerställa att arbetsstycke och verktyg sitter fast ordentligt. Men de fungerar också utmärkt för att övervaka processmedier som skärvätska, hydraulolja och tryckluft.

  Eftersom IO-Link-tryckgivarna konfigureras centralt behöver de inte gå att komma åt direkt. De kan istället installeras exakt ”där det händer” och placeras i den ur mäthänseende bästa positionen och där de passar bäst med hänsyn till maskinens utformning. Det sparar onödigt installationsjobb och säkerställer högsta möjliga maskintillgänglighet. Givarbytet går smidigt tack vare plug and play-funktionen eftersom alla data från den gamla givaren överförs direkt till den nya.

  Särskilda egenskaper

  • mycket exakta mätresultat och optimal maskindesign genom central placering av tryckgivarna
  • snabb och enkel installation och smidiga givarbyten med plug-and-play
  IO-Link-tryckgivare för spänntrycksövervakning

  IO-Link-tryckgivare för spänntrycksövervakning

 • Spårbarhet med poka-yoke

  Målinriktad felhantering med spårbarhet ökar både kvalitet och produktivitet

  Med poka-yoke och rätt givare från Balluff får du total insyn i hela processen, eftersom alla data är spårbara. Det möjliggör också riktad felhantering.

  RFID-systemen registrerar allt i varje processteg. Enskilda komponenter, vilket material och vilka förbrukningsprodukter som används. All information dokumenteras automatiskt och du får tillgång till den i realtid. Det ger dig möjlighet att på ett tidigt stadium upptäcka och åtgärda svaga länkar i kedjan.

  Produktionen blir säkrare, justeringskörningarna snabbare och om förutsättningarna ändras går det lätt att ställa om.

  Särskilda egenskaper

  • säker spårbarhet av data
  • information om processtegen i realtid
  Spårbarhet med poka-yoke

  RFID-systemen registrerar allt i varje processteg.

 • Formatändringar med lägesgivare

  Realtids-Ethernet för dynamisk reglering

  Balluffs magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL med gränssnitt för realtids-Ethernet innebär många fördelar för maskinindustrin. Dessa givarsystem möjliggör snabb, exakt och absolut mätning av hastighet och position.

  De passar därför utmärkt överallt där det ställs höga krav på dynamisk reglering och exakthet. Definierade protokoll gör att parameterutbyte och anslutning till styrsystem går snabbt och lätt.

  Särskilda egenskaper

  • slitagefri tack vare beröringsfri mätning
  • synkron överföring av mätdata i realtid
  • stöt- och vibrationstålig
  Formatändringar med lägesgivare

  Formatändringar med lägesgivare

 • Ändra recept med RFID

  Flexibel datakommunikation avlastar styrenheterna och automatiserar din produktion

  RFID från Balluff är ett dataminne som placeras rakt på arbetsstycket och ökar flexibiliteten i din produktion. Här går det nämligen att lagra samtliga parametrar och tillverkningsmoment och på så vis avlasta den centrala styrenheten.

  Produktionen automatiseras: arbetsstycket eller hållaren till arbetsstycket kommunicerar direkt med maskinen så att den kan anpassa sig efter de krav som är aktuella just då.

  Särskilda egenskaper

  • flexibel, beröringsfri datakommunikation
  • automatiserad produktion
  Ändra recept med RFID

  Ändra recept med RFID

 • Tillståndsövervakning med kraftfulla nätaggregat

  Nätaggregat med pulsslag för hög tillgänglighet i dina anläggningar

  En tillförlitlig och störningsfri strömförsörjning är ett absolut krav i dagens avancerade industriautomationssystem. Balluff erbjuder kraftfulla nätaggregat för effektiv och problemfri drift av maskiner och system.

  De har tagits fram särskilt för automationsområdet. Tack vare statusindikering och pulsslagsfunktion har du alltid full koll på när det är dags att byta ett aggregat. Det ger möjlighet att planera underhållet och öka tillgängligheten i processen.

  För dig innebär det att du alltid får ut optimal effekt.

  Särskilda egenskaper

  • kan användas överallt tack vare omfattande certifieringspaket
  • helt integrerbart i befintliga styrpaket
  • säkerhet vid kortslutning och överbelastning i industriella miljöer
  • obegränsad kraftledning som klarar alla krav
  Tillståndsövervakning med kraftfulla nätaggregat

  Tillståndsövervakning med kraftfulla nätaggregat för störningsfri och effektiv drift

 • Tillståndsbaserat underhåll med Mold-ID

  Utmärkt insyn i verktygshanteringen för tillståndsbaserat förebyggande underhåll

  Med Balluffs Mold-ID kan du utnyttja verktygen optimalt tack vare exakt spårning. Perfekt för till exempel formsprutningsverktyg i formsprutningsmaskiner.

  När varje verktyg blir entydigt identifierat förpassas snart felaktiga tilldelningar och försvunna formar till historiens skräphög. Genom att räkna produktionscyklerna öppnas nya möjligheter för förebyggande underhåll av verktygen.

  Verktygen kan användas längre, driften blir tillförlitligare och produktiviteten högre. I slutändan innebär det högre lönsamhet.

  Särskilda egenskaper

  • ett självständigt system som alltid går att uppgradera, oberoende av maskinernas fabrikat och ålder
  Tillståndsbaserat underhåll med Mold-ID

  exakt spårning av formsprutningsverktyg med Mold-ID

 • Kvalitetssäkring med RFID

  Rätt data i rätt tid och på rätt plats – så säkrar du kvaliteten

  Med RFID från Balluff kvalitetssäkrar du effektivt din tillverkningsprocess.

  RFID-systemet registrerar alla data genom hela värdekedjan. Data som användaren kan ha stor nytta av. Det går till exempel att titta närmare på arbetsstycken från en viss bestämd produktionslinje eller ett visst skift.

  Särskilda egenskaper

  • beröringsfri datakommunikation
  • effektivt och ekonomiskt
  Kvalitetssäkring med RFID

  RFID-system underlättar kvalitetssäkringen av en tillverkningsprocess