IO-Link
IO-Link

Vi talar IO-Link – i hela produktionen

IO-Link-kommunikation säkerställer transparens för hela automationen. På alla områden – logistik, service, tillverkning, montering, kontroll och emballering. Och för varje enskild tillämpning – flöde, identifiering, positionsmätning eller föremålsigenkänning. Den möjliggör trådlös kommunikation från fältnivån och upp till molnet.

Hos Balluff får du helhetslösningar med kraftfulla IO-Link-givare och den bästa nätverks- och anslutningstekniken med IO-Link. Innovativa lösningar från Balluff, som t.ex. Safety over IO-Link eller LED-ljustornen SmartLight, visar tydligt hur IO-Link-tekniken möjliggör intelligenta maskiner och anläggningar samt smarta produktionsprocesser. Balluff talar om IO-Link på alla områden och med alla verkansprinciper så att fördelarna med IO-Link når hela produktionen och varje enskild maskin:


 • IO-Link är lätt att installera
 • IO-Link ökar maskintillgängligheten
 • IO-Link möjliggör behovsanpassat underhåll
 • IO-Link ger effektivare drift

Säkerhet med IO-Link

Säkerheten kommer först. För att öka effektiviteten hos säkerhetskoncepten och integrera dem i anläggningsstyrningen har vi utvecklat en säker I/O-modul: Balluffs säkerhetshubb, den första integrerade säkerhetslösningen med IO-Link-kommunikation. Safety over IO-Link är enkel att integrera, reagerar snabbt och kan ersätta kopplingsskåpet. Safety over IO-Link förbinder automatiserings- och säkerhetsteknik och kommunicerar fram till den sista metern. IO-Link-gränssnittet tillhandahåller detaljer från givare och ställdon, och även information som är relevant för säkerheten.

IO-Link-SmartLight

LED-ljustornen SmartLight från Balluff visar via ett flexibelt och mångsidigt färgspektrum driftstatus gällande temperatur, anläggningens fyllnadsnivå eller slidens position via ett lägesgivarsystem. Dessutom kan du enkelt läsa av den aktuella statusen på färgskalan. Alla färger kan definieras individuellt via styrenheten. Med några få kommandon kan man tilldela olika färger utan att man behöver göra mekaniska ändringar på LED-ljustornet. Följaktligen kan du tack vare IO-Link göra ändringar även under pågående drift.

Vi talar IO-Link

Balluff behärskar IO-Link på alla områden och med alla verkansprinciper. Tillsammans uttömmer vi alla möjligheter med IO-Link-kommunikationen. Se nedan hur mångsidig användningen av IO-Link är.

Exempel på applikationer

 • Förenkla nätverkstopologin

  Övergripande kommunikation utan störningar

   

  Alla enheter är IO-Link-kompatibla

  Moderna robotanläggningar kräver mycket givarteknik – framför allt i robotarmen, som p.g.a. dynamiken och energiförbrukningen dock behöver vara så lätt som möjligt. Ytterligare en svårighet utgörs av den dyra och besvärliga dragningen av flerpoliga kablar.

  Men så är det inte med IO-Link. För den digitala kommunikationsstandarden krävs nämligen bara en helt vanlig industrikabel som är lätt att installera. Utan någon skärmad ledare garanterar IO-Link störningsfri kommunikation även till intelligenta enheter.

  Från Profibus/Profinet, CC-Link/CC-Link IE-Field och Devicenet till Ethernet/IP och EtherCAT – våra IO-Link-master gör det möjligt att använda IO-Link i alla typer av styrenheter. Slutligen är IO-Link fältbussoberoende. Via IO-Link kan du sammanföra olika typer av enheter så att även de mest avancerade uppgifter inom robotteknik kan lösas på ett enkelt sätt med största handlingsutrymme. På så vis förbinder det universella IO-Link-gränssnittet intelligenta enheter med styrenheten. Likaså integrerar du analoga standardgivare i styrenheten med vår IO-Link-analogadapter. Eller så kan du helt enkelt ansluta denna till våra IO-Link-hubbar som kan digitalisera de analoga insignalerna och överföra dem till IO-Link-mastern. Med IO-Link-mastern kan du också styra ställdon som t.ex.ventilblock. Dessutom förbinder du bara ventilblocket med IO-Link-mastern via uttaget på ventilblocket. Även här räcker det med en standardkabel för att få full funktion.

  En Balluff IO-Link-ingångshubb samlar signalerna från upp till 16 givare eller ställdon. En särskilt höjdpunkt är våra kaskadbara hubbar med utökningsport, till vilka du kan ansluta ytterligare ingångshubbar eller ett ventilblock. Om dessa hubbar ansluts till vår IO-Link-master med 16 portar överför en modul till upp till 496 in-/utgångar.

   

   

   

 • Beröringsfri överföring av energi och data

  Snabbare verktygsväxling

   

  Maximal flexibilitet då robotens radie ökar till 360 grader

  Induktiva kopplingar är en lyckträff för robottekniken. Dessa överför samtidigt data och energi beröringsfritt via en luftspalt. Vad vinner du på det? Väldigt mycket – och i flera avseenden. Nu är risken för kabelbrott helt eliminerad. Man slipper kontakt mellan mekaniska kontakter och roboten har en kontinuerlig rörelseradie på 360 grader.

  Våra induktiva kopplingar med IO-Link garanterar snabba byten av gripare och ökar tillgängligheten i din anläggning. Signalen överförs nämligen direkt efter bytet av gripare så att produktionen återupptas. Snabbheten och flexibiliteten under användningen stöder regelbundna formatändringar. På så sätt kan du även producera korta serier på ett effektivt sätt. Särskilt fördelaktigt: Utan mekaniskt slitage är de induktiva kopplingarna underhållsfria.

  Enheterna som snabbt kan separeras ger stort spelrum vad gäller din maskindesign. På så sätt kan tidigare svåråtkomliga komponenter enkelt förbindas med IO-Link. Alla IO-Link-kompatibla enheter kan du nu nämligen ansluta till IO-Link-mastern och styrenheten både flexibelt och beröringsfritt

  Med de dubbelriktade induktiva kopplingarna som överför data i båda riktningar, kan du samtidigt styra ställdon som ventilblock och samla in signaler. Dessa varianter stöder alla funktioner i IO-Link så att intelligenta givare och ställdon kan konfigureras och diagnostiseras beröringsfritt.

   

   

   

 • Alltid full datatransparens

  Positionera arbetsstycken i monteringen

   

  Smarta diagnoser ökar tillförlitligheten

  Generering, överföring och bearbetning av information är väsentligt inom Industri 4.0. Intelligenta givare på plats blir allt viktigare. Våra optoelektroniska multifunktionsgivare känner av driftstatus i realtid och samlar in och bearbetar information. Och via IO-Link överför de betydligt mer data än enbart kopplingssignalen.

  Multifunktionsgivaren BOS 21M ADCAP med rödljus är perfekt för optimal positionering av arbetsstycket vid monteringen. För bästa funktion varje gång kan du smidigt växla mellan givarens olika lägen via IO-Link. På så vis använder du alltid den bästa funktionen och den mest tillförlitliga detekteringsmetoden för din uppgift.

  Samtidigt överför givaren också diagnosdata. Således kan utvärderingen av det angivna ljusutsläppsvärdet göra det möjligt att känna av när givaren blir alltmer förorenad. Därmed kan du utforma underhålls- och rengöringsplaner på så vis att givarna alltid rengörs i god tid innan fel kan uppstå. Dessutom får du reda på om givarna fortfarande är optimalt justerade efter rengöringen.

  Men BOS 21M ADCAP kan mer än så: Den övervakar den transmitterande LED-strålens ljus och ljusstyrka kontinuerligt så att omkopplingsfel nästintill elimineras. Därutöver tillåts den inbyggda räknefunktionen med olika räkne- och återställningslägen kontrollera antalet utan att det krävs någon ytterligare programmering i styrenheten

  Om dina avkänningsuppgifter är mer avancerade än så kan vi erbjuda vår optoelektroniska High-Precision-Laser BOS 21M HPL med flera extrafunktioner. Tack vare olika lägen för avkänning och utvärdering kan även de mest komplicerade objekt och de minsta detaljerna kännas av exakt med denna högpresterande givare.

   

   

   

 • För en hög produktionskvalitet

  Övervakning av processmedier

   

  Givarbyten via Plug-and-Play: Minimala stilleståndstider för maskinerna

  Tryckgivare är något man inte kommer ifrån när man vill övervaka processmedier som kyl- och smörjmedel, hydraulolja och pneumatik. Likaså påverkar systemtrycket ytkvaliteten vid bearbetning av arbetsstycken. Dess kontinuerliga och exakta justering möjliggörs av våra IO-Link-tryckgivare då dessa löpande överför mätvärden och data till styrenheten.

  Även i fleroperationsmaskiner uppnår du bästa resultat med tryckgivare. Dessutom tar tryckgivare över övervakningen av chuckens slaglängd och ser även till att arbetsstycke och verktyg sitter ordentligt i svarven.

  IO-Link-tryckgivare konfigureras via styrenheten så att dessa även kan placeras på svåråtkomliga platser. De placeras i den ur mätsynpunkt bästa positionen och där de passar bäst med hänsyn till maskinens utformning. Detta säkerställer snabba och exakta resultat. Och sänker dina kostnader då du i stor utsträckning slipper dra ytterligare hydraulledningar.

  IO-Link-tryckgivare ser till att du får optimal maskintillgänglighet. Givarbyten sker enkelt via Plug-and-Play då data från den utbytta givaren automatiskt överförs från IO-Link-mastern.

  Beroende på dina krav kan du välja mellan IO-Link-tryckgivare med display och IO-Link-tryckgivare utan display. På så sätt får du alltid den bästa och mest lönsamma lösningen.

   

   

   

 • Ökad flexibilitet har aldrig varit enklare

  Enkel visualisering av driftstatus

   

  Ett ljustorn. Flera funktioner. Obegränsade användningsmöjligheter

  Ännu kan man inte förutse alla krav i den smarta fabriken. Men för att kunna visualisera din automation finns redan idag en modern IO-Link-enhet som har nästintill oändliga användarmöjligheter och gör dig väl förberedd inför framtiden.

  LED-indikeringsenheterna med IO-Link-gränssnitt erbjuder en aldrig tidigare skådad flexibilitet. Med Balluffs SmartLight kan du nämligen detaljerat skildra driftstatusar. Och dessutom kan du enkelt läsa av tendenser och förlopp. Därutöver har SmartLight tre olika lägen.

  Visning av olika färgsignaler i fritt konfigurerbara segment (segmentläge). Visning av färgförlopp, för skildring av mätvärden som nivå, position eller temperatur (nivåläge). Och ett automatiskt löpljus med valfri förgrundsfärg och bakgrundsfärg (löpljusläge). Det bästa av allt: Under pågående drift kan du växla mellan alla lägen. Även färgerna kan ändras i farten. SmartLight konfigurerar du nämligen smidigt via styrenheten. De omständiga mekaniska ombyggnationerna som hör till traditionella indikeringsenheter kan du glömma. Och helt i motsats till de system som tidigare fanns tillgängliga på marknaden ställer du här själv in färger och zoner avseende antal, storlek och färgdefinition.

  Dessutom är SmartLight lika lätt att ansluta och installera som alla andra IO-Link-enheter. Med en tretrådig givarkabel ansluter du denna snabbt till din anläggning och har då redan upprättat full funktion.

   

   

   

 • Tillförlitlig tillståndsövervakning: hög produktkvalitet

  Konstanta temperaturer vid induktionshärdning

   

  Givaren placeras där det händer

  Oavsett om du bearbetar dina komponenter genom glödgning eller induktionshärdning är du rätt ute med våra infraröda temperaturgivare. Övervakningen av temperaturen är extremt viktig under härdningsprocessen för att arbetsstycket inte ska skadas och för att kunna garantera den produktkvalitet som efterfrågas. Våra givare i robusta höljen av rostfritt M30-stål klarar denna uppgift beröringsfritt och tillförlitligt. Och detta i ett temperaturområde från 250 till 1 250 °C. Dessutom känner de av heta objekt även när dessa befinner sig i rörelse. På så sätt kan våra temperaturgivare reducera processtiden betydligt.

  Ett viktigt värde vid beröringsfri temperaturavläsning är emissionskoefficienten. Om du känner till objektets temperatur kan du ställa in denna med en knapptryckning via inlärningsfunktionen. Det är mycket enklare än att fastställa emissionskoefficienten exakt. Och det har den fördelen att det tar betydligt kortare tid att ställa in maskinen.

  IO-Link gör det möjligt att installera beröringsfria givare även på svåråtkomliga ställen eftersom du konfigurerar funktioner och parametrar med fjärrstyrning via styrenheten. Inte ens vid produktbyten är det nödvändigt att göra några inställningar på platsen. De passande parametersatserna kan när som helst uppdateras och spelas upp via IO-Link.

  Kommunikationsstandarden öppnar den genomgående diagnosen. Samtidigt kan du alltid via IO-Link-gränssnittet läsa av enheternas status. Dessutom kan du registrera och dokumentera den information som givaren överför via IO-Link rörande omgivningsförhållanden som t.ex. varma arbetsstyckens temperatur.

   

   

   

 • Kontinuerlig och beröringsfri linjär mätning av positioner

  Övervakning av maskinsystemets fastspänningsprocess

   

  Högsta processäkerhet – även i krävande industrimiljöer

  Kompakta och exakta spindlar, spänncylindrar och verktygsväxlar i en bearbetningsmaskin spelar en central roll i arbetsprocessen. Tillförlitlig och slitagefri övervakning av maskinsystemets pågående fastspänningsprocess är avgörande.

  Denna utmaning klarar du enkelt av med hjälp av våra IO-Link-positionsgivarsystem. De har en absolut mätprincip och överför en extra Out-of-Range-Bit. Därmed har styrenheten tillgång till information om att målet lämnat mätområdet så att tillförlitligheten ökar. Dessutom kan upp till tre omkopplingssignaler ställas in och det finns möjlighet till temperaturavläsning. Även den höga linjäriteten och exakta repeternoggrannheten i mätsystemet ger tillförlitliga resultat.

  Det beröringsfria mätsystemet i ett helt inkapslat hölje garanterar högsta processäkerhet och automatiseringskvalitet. Och det även i de mest krävande industrimiljöerna. Ännu en fördel är en riktig god elektromagnetisk kompatibilitet. Därmed kan du använda våra induktiva IO-Link-positionsgivarsystem med justerbara mätområden på många olika sätt. Och tack vare den kompakta storleken kan de integreras även där det är ont om plats.

  Genom de digitala IO-Link-signalerna arbetar positionsgivarsystemet garanterat störningsfritt och detta med en oskärmad kabel. Tack vare IO-Link behöver du inget analogt ingångskort.

   

   

   

 • Kompletta ID-lösningar för överföringssystem

  Automatiserad avkänning av data

   

  Ökar produktkvaliteten, optimerar processen

  När det handlar om detaljspårning inom automationen finns det inget alternativ till RFID. Det självstyrande systemet känner nämligen av och dokumenterar all data i realtid. Det hjälper dig förstå varje enskilt produktionssteg, varje använt material och varje bränsle så att korrigeringar kan ske under pågående drift. Genom denna omfattande transparens skapar RFID förutsättningar för processoptimering och garanterar samtidigt en hög produktkvalitet.

  Vår robusta processor BIS V står för snabb dataöverföring, korta cykeltider och en hög datasäkerhet i alla tillämpningar. Detta gör att du kan variera och använda de olika RFID-teknikerna LF, HF och UHF. Därför är en typ av processor, vars uppgift du alltid vill lösa, tillräcklig. För industrioberoende tillämpning kommer denna högpresterande processor med utmärkt elektromagnetisk kompatibilitet självklart även med bussystem som fungerar världen över.

  BIS V erbjuder fyra portar som kan konfigureras oberoende av varandra och gör det möjligt för dig att använda upp till fyra skriv-/läshuvuden samtidigt. Dessutom kan du ansluta IO-Link-kompatibla givare och ställdon eller en ingångshubb med upp till 16 givare till den integrerade IO-Link-masterporten. Därigenom kan du slå ihop givardata på ett smidigt sätt i vilken nätverksteknik som helst. På så sätt förenklar du din nätverksstruktur och sparar in på både tid och kostnader.

  Alternativt kan du även använda IO-Link-ID-system. Eftersom det är så enkelt att ansluta en givare till IO-Link-mastern krävs det ingen processor. Sammanfattningsvis gör IO-Link detaljspårningen mer ekonomisk.

   

   

   

 • Snabbare parameterväxlingar, minimalt med kasserade detaljer

  Automatisera formatändringar

   

  Reagera snabbt och flexibelt på varierande krav

  När kortare serier blir allt vanligare i produktionen måste du kunna reagera allt snabbare på kundernas varierande krav. Och detta samtidigt som du är flexibel, eftersom olika format används vid tillförseln av material, vid bearbetningen och vid emballeringen.

  Inställningspunkternas (t.ex. transportband och styrskenor) position och avstånd är beroende av varje produktformat och måste därmed ställas in på nytt varje gång. Om du använder positionsgivarsystemet för att ställa in formatet förkortas tiden för formatändringar, produktkvaliteten ökar och antalet kasserade detaljer minimeras.

  Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem med IO-Link-gränssnitt ger exakt, snabb och absolut positionsavläsning av dina individuella formatinställningar. Den robusta designen med hermetiskt tillslutet hölje gör det helt immunt mot föroreningar, stötar och vibrationer. Även under extrema omgivningsförhållanden drar du nytta av en hög maskin- och systemtillgänglighet. Genom att flera positioner läses av samtidigt av ett och samma positionsgivarsystem sparar du in på kostnaderna och sparar tid vid installationen.

  Med IO-Link får du flera fördelar: Definierade protokoll gör att parameterutbyte och anslutning till styrenheten går snabbt och lätt. Med enkelt Plug-and-Play byter du system snabbt och smidigt. Och utan referenskörning är det slitagefria systemet med en maximal mätlängd på 4 572 mm redo att användas direkt.

   

   

   

 • Enkel hantering, mångsidig användning – ekonomiskt!

  Mät position och ändläge med absolut noggrannhet

   

  Övervaka positionerna kontinuerligt när de är i rörelse

  När andra lägesgivarsystem är för stora, för långsamma eller inte tillräckligt noggranna eller flexibla – lämna då över till det absoluta mätsystemet BML SL1. Det briljerar överallt där det krävs t.ex. en hög absolut noggrannhet vad gäller positioner och ändlägen. Det är framtaget specifikt för mätning och positionering, är väldigt snabbt, noggrant och kan användas inom flera olika branscher. Dessutom är det väldigt kompakt så att det kan integreras utan svårigheter. Systemet är enkelt att hantera och samtidigt väldigt ekonomiskt.

  Det integrerade IO-Link-gränssnittet erbjuder särskilt god flexibilitet. Och mätsystemet ansluts inte bara enkelt och bekvämt via IO-Link. Även formatinriktning och formatinställning går snabbt med kommunikationsstandarden. Från en central plats kan du nämligen ange alla parametrarna bekvämt och smidigt. Via IO-Link kan du ta emot positionsinformation och se den i styrenheten. Med IO-Link kan du övervaka målpositionen och kontrollera positionerna kontinuerligt under rörelsen.

  Med BML SL1 får du fördelarna från ett magnetiskt mätsystem och det mest innovativa gränssnittet för styrenheter på en och samma gång.

   

   

   

 • Det enkla konceptet för industriuppgifter

  Kvalitetskontroll efter dina egna önskemål

   

  Väl rustad för Industri 4.0 tack vare IO-Link

  Vår SmartCamera med fältbussar och IO-Link erbjuder ett brett tillämpningsområde för modern och flexibel produktion. De tar över den visuella kvalitetskontrollen av de färdiga detaljerna, inklusive deras tillverkningssteg, där de t.ex. kontrollerar om storlek, avstånd och position stämmer eller om detaljerna verkar vara hela och felfria. Därmed kan du tidigt upptäcka och korrigera fel i processen i varje enskilt tillverkningssteg samtidigt. På detta vis förhindrar du att batcher måste kasseras och sänker följdkostnaderna.

  För att säkerställa ett optimalt processförlopp kan ytterligare givarteknik för helhetslösningen anslutas via IO-Link-gränssnittet, så att du med vår kamera är väl rustad för de utmaningar som Industri 4.0 kan ställa dig inför.

  Via IO-Link-mastergränssnittet kan t.ex. även processkontrolltillstånden visas direkt med IO-Link-indikeringsenheten SmartLight – utan någon programmerbar styrenhet. Vår SmartCamera öppnar en intelligent datahantering och erbjuder modern informationslagring. All data formateras på lämpligt sätt och överförs till det överordnade styrsystemet.

  Dessutom garanterar det användarvänliga gränssnittet att du lär dig alla dina uppgifter snabbt och enkelt enligt dina egna önskemål. Den kompletta programvaran med onlinehjälp samt grafiskt gränssnitt, verktygshjälp och handbok finns redan integrerade. Att du räknar med briljanta bilder är för oss en självklarhet.

  Dessutom stabiliserar du hela produktionsprocessen med vår SmartCamera. Vår SmartCamera kan konfigureras så att enbart den information som är nödvändig för styrenheten förmedlas via processnätverket. Alla övriga data leds in i separata Gigabit- Ethernet-nätverk. Detta minimerar databelastningen och säkrar ditt processnätverk.

   

   

   

 • Automatiserad verktygshantering med RFID

  Automatiserad hantering av verktyg

   

  Få en överblick över alla verktyg

  Inom industriautomationen har robusta RFID-system från Balluff i mer än 30 år säkerställt att de verktyg som används håller en hög kvalitet och utnyttjas optimalt. Dessutom erbjuder vi system som alltid tillhandahåller korrekta verktygsdata till CNC-styrenheterna i fräsmaskiner och fleroperationsmaskiner.

  Med hjälp av RFID kan rätt verktyg och rätt maskin väljas för respektive uppgift. Därmed kan varje enskilt verktyg styras, testas och – vid behov – efterbearbetas och köras tillbaka oberoende av produktionen. För RFID garanterar tydlig identifiering av varje använt verktyg då det inte går att förväxla i och med den unika identifieraren för det datamedium som är fast anslutet till verktygshållaren. Du kan visa alla verktygsrelaterade data via IO-Link i styrenheten. Detta möjliggör en hög bearbetningskvalitet och ett optimalt verktygsutnyttjande. På detta sätt bidrar den RFID-stödda verktygshanteringen till ett högre mervärde.

  Hos Balluff får du lågfrekventa (LF) och högfrekventa (HF) system som tack vare sina många variationsmöjligheter vad gäller datamedium och skriv-/läshuvuden klarar de mest skilda tillämpningar även under de mest krävande omständigheter. Så har också vårt lågfrekventa system BIS C under åren kommit att bli standard. Med vårt högfrekventa system BIS M hanterar du stora datamängder. Och om du vill arbeta med både LF och HF gör våra lösningar det möjligt att variera de båda frekvenserna på ett tillförlitligt sätt. För hos oss får du t.o.m. en frekvensoberoende och teknikövergripande processor.

   

   

   

 • Informationsutbyte och dataöverföring på alla nivåer

  Safety over IO-Link

   

  IO-Link överför både givar- och ställdonsdetaljer liksom säker information

  Den moderna automationen klarar sig inte utan robotteknik. Robotteknik kräver dock säkerhet för att möjliggöra snabb interaktion mellan människa och maskin. Säkerhetstekniken är därför inställd för automation: Endast då kan t.ex. snabba tillämpningar med Pick-and-Place verkställas.

  Med vårt koncept använder du lösningar som ger exakt och säker funktion fler år framåt. Att detta även är enkelt att implementera är vad som gör det extra speciellt. Säkerhetstekniken från Balluff erbjuder fördelarna med IO-Link.

  Safety over IO-Link är enkel att integrera och reagerar snabbt. Och det kommunicerar över varje meter så att du kan använda såväl givar-/ställdonsdetaljer som säker information. Detta möjliggör tillförlitligt och flexibelt informationsutbyte samt dataöverföring på alla nivåer.

  För att integrera ansluter du bara den säkra I/O-modulen till IO-Link-mastern. I detta system som är öppet till givarnivån kan du ansluta nästintill vilken säkerhetsanordning som helst och bunta ihop signaler från binära standardgivare. Konfigureringen sker centralt via styrenheten. Säkerhetsrelevant information överförs till styrningen direkt via mastern.

   

   

   

 • För snabb interaktion mellan människa och maskin

  Säkert personskydd

   

  Säkra riskområden kostnadseffektivt

  Våra säkerhetsljusridåer är en kostnadseffektiv lösning för säkring av riskområden. De beröringsfria skyddsanordningarna känner av fingrar, händer eller andra kroppsdelar och stoppar maskinens alla rörelser som kan utgöra en fara. Därmed ser de till att det finns ett säkert personskydd och sparar in på användningen av andra skyddsanordningar så att du kan utnyttja det utrymme som står till förfogande på bästa sätt. Samtidigt drar du nytta av ett starkt manipulationsskydd. Därtill ansluter du enkelt ljusridån till den säkra I/O-modulen som är förbunden med IO-Link-mastern. Då har du säkerhetsfunktionen ordnad. Och sparar in på kostnaderna gör du också. För anslutningstekniken är standardiserad till M12.

  För att kunna tillföra material till roboten på ett tillförlitligt sätt kan våra säkerhetsljusridåer även användas vid materialslussar så att de kan utföra mutingapplikationer. Där överbryggas säkerhetsfunktionen tillfälligt när materialet transporteras genom skyddsfältet. Trots det bibehålls säkerheten ifall en person av misstag skulle beträda skyddsområdet.

  Om det skulle inträffa en olycka inleder skyddsanordningen stoppkommandot med vårt nödstopp och ser till att den farliga rörelsen stannar av. Vårt nödstopp är enkelt att montera och kan användas på många olika ställen. Det kompakta höljet lämpar sig för olika typer av maskiner och anläggningar. Tack vare den höga kapslingsklassen är det perfekt för användning i utrymmen med damm och vatten.

   

   

   

 • Slitagefri och manipulationssäker

  Säkerhet för personer och anläggningar

   

  Direkt avläsning av robotens position och ändläget hos föremål av metall

  Våra induktiva säkerhetsgivare erbjuder säkerhet för både människor och anläggningar. Dessa känner beröringsfritt av metalliska föremål som närmar sig. Och skickar därmed de nödvändiga säkra signalerna om position eller ändläge. Roboten och verktygshållaren övervakar du på detta sätt säkert. Förutom en traditionell säkerhetsbrytare kräver de induktiva säkerhetsgivarna inga speciella tillbehör. Den omedelbara avläsningen av robotens position och ändläget för verktygshållaren av metall kan lösas så enkelt. Dessutom kan du enkelt ansluta givarna till den säkra I/O-modulen som buntar ihop alla signaler och för dem vidare till processorn via IO-Link-mastern.

  Kostnadseffektiv lösning för åtkomstsäkring

  Vår Reed-säkerhetsbrytare garanterar en slitagefri åtkomstsäkring. Denna kostnadseffektiva lösning är inte känslig för dörrörelser och är väldigt tålig under användning. Ett annat plus: Med ett distansstycke kan du t.o.m integrera den i en ferromagnetisk miljö.

  Vid starka vibrationer

  Den som måste uppfylla höga krav kommer inte undan användningen av transponderkodade säkerhetsgivare. Våra RFID-säkerhetsgivare garanterar en säker övervakning av skyddsluckor som utsätts för starka vibrationer. Dessutom drar du nytta av den höga krypteringsnivån och – i anknytning till det – ett stark manipulationsskydd. Den passiva RFID-transpondern kan nämligen tydligt identifieras.

  De smutståliga givarna med stort arbetsområde är perfekta ifall dörrar fastnar eller felmanövreras. Dessa ger mer spelrum vid monteringen. Och för att spara in på extra dörrbeslag finns varianter med integrerade fästmagneter.

   

   

   

 • För pneumatik och hydraulik

  Säkerhet för fastspänningsanordningar

   

  Allt-i-ett-lösning för anslutning av givare och ställdon – galvaniskt isolerade

  Vår galvaniskt isolerade in-/utgångshubb sköter säkerheten för verktygshållarens pneumatiska fastspänningsanordning. Denna allt-i-ett-lösning ger dig möjlighet att ansluta både givare och ställdon till en modul. Cylinderns lägesåterkoppling sker via givarsegmentet. Samtidigt kan du stänga av ställdonssegmentet säkert via en separat omkopplingsbar säkerhetskrets, då IO-Link-I/O-hubben är uppdelad i två galvaniskt isolerade segment.

  För att säkert kunna avbryta ställdonens matningsspänning krävs en extern säkerhetsbrytare. Då kan modulen användas för att implementera säkerhetsfunktioner upp till SIL2 enligt EN62061. Bra att veta vid implementering: Det robusta metallhöljet med kapslingsklass IP67 är särskilt väl lämpat för krävande miljöer. Diagnoserna sker via IO-Link och statuslysdioder. Även IO-Links signalkvalitet kan du övervaka tillförlitligt.

  Du kan styra upp till åtta digitala in- och utgångar med modulen. Om IO-Link-anslutningen avbryts antar utgångarna fördefinierade tillstånd som behålls tills IO-Link-anslutningen återupprättas. Genom att maskinen är i detta unika tillstånd kan du fortsätta produktionen direkt utan referenskörning och spara in värdefull tid när anslutningen har återupprättats.

   

   

   

 • För extrema förhållanden i svetsmiljö

  Säker överföring av signaler i elektriska störningsfält

   

  Decentraliserad systemarkitektur i svetscellen

  Balluff erbjuder robusta moduler för säker signalöverföring i extrema svetsmiljöer, trots störningar i omgivningen. De svetståliga modulerna av glasfiberförstärkt plast klarar tillförlitligt av svetssprut, svetsströmmar och elektromagnetiska störningsfält.

  Modulerna som är lätta att installera finns tillgängliga som IO-Link-master och in-/utgångshubbar med IO-Link, med vardera 8 IO-Link-portar för 16 in- och utgångar. Alla ingångar är kortslutningssäkrade, alla utgångar är skyddade mot överbelastning . Dessutom har våra in-/utgångshubbar med IO-Link en utökningsport för anslutning av en ventilblockskontakt med IO-Link eller ytterligare en in-/utgångshubb med IO-Link så att du kan utnyttja upp till 30 in- och utgångar. Innovativa fältbusslösningar kan därmed implementeras väldigt flexibelt.

  Den effektiva punkt-till-punkt-förbindelsen IO-Link gör det möjligt att bygga upp en decentraliserad systemarkitektur i svetscellen utanför kopplingsskåpet. Nätverksnoder som är utrustade med en IO-Link master kommunicerar via Ethernet/IP direkt med styrningen eller maskinens styrenhet.

  Till IO-Link-portarna kan du ansluta alla tänkbara intelligenta givare eller I/O-moduler, så länge de har IO-Link-gränssnitt. Därmed använder du enkla strukturer och kan vara väldigt flexibel. Dessutom kan parametrarna överföras enkelt och smidigt. De kontinuerliga diagnoserna säkerställer en tillförlitlig övervakning. Och kabeldragningen av den kostnadseffektiva oskärmade industrikabeln med tre ledare görs snabbt.

   

   

   

 • Tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning

  Den optimala spänningsförsörjningen för störningsfri drift

   

  För störningsfri drift

  Våra IO-Link-Heartbeat-nätaggregat för en tillförlitlig och effektiv spänningsförsörjning imponerar med sin höga kvalitet och långa livslängd. De består av kvalitetskomponenter och erbjuder reglerbar utgångsspänning med lågt rippel.

  De övertygar särskilt med sin avancerade diagnosfunktion och stödjer därmed förebyggande underhåll, tillståndsbaserat underhåll och tillståndsövervakning enligt industri 4.0.

  Den integrerade övervakningen förmedlar lastnivå, belastningsnivå och livslängd via IO-Link. På så sätt får du tillförlitlig information om den aktuella elektriska och termiska belastningen, enhetens slitage samt nätaggregatets återstående livslängd. Dessutom kan du läsa av detta lokalt och bekvämt på statusdisplayen. De trefärgade lysdioderna fungerar som ett trafikljus.

  Via IO-Link kan du ropa upp omfattande och detaljerad diagnos- och statusinformation om enheten, driftparametrarna och historiken, så att du kan se dessa data i det överordnade styr- och diagnossystemet. På så sätt kan du alltid ha koll på när en enhet behöver bytas och ökar därmed systemets tillgänglighet.

  Nätaggregatet är framtaget särskilt för användning inom automation och kan integreras perfekt i ditt styrsystem. Den extra slanka konstruktionen i IP20-hölje möjliggör yteffektiv montering i kopplingsskåp. Det finns givetvis även IP67-versioner för försörjning av moduler i decentraliserade strukturer direkt vid förbrukaren.

   

   

   

Läs mer om Balluffs IO-Link

Människa-maskin-gränssnitt: SmartLight En lampa, tre funktioner

Industri 4.0 Koncentrerad kompetens för industriautomation

Industriell nätverksteknik Nätverk med IO-Link

Safety over IO-Link Säkerhet med Balluff-kvalitet