Industrianpassad bildbearbetning – kompletta lösningar från ett och samma ställe

Utan industrianpassad bildbearbetning skulle den moderna flexibla tillverkningen knappast klara sig. Machine Vision säkerställer produktkvaliteten och effektiviserar tillverkningsprocesserna. Våra kameror kan t.ex. användas för att kontrollera kvalitet och läge för arbetsstycken. Och som identifieringssystem erbjuder de tillförlitliga lösningar för identifikation.

Vision Solutions – Det enkla konceptet för industriuppgifter (PDF-fil)

Data som samlats in från olika applikationer säkerställer transparens i tillverkningen och hjälper till att effektivisera tillverkningsprocesserna. Vi tillhandahåller allt som krävs för bildbearbetning: kameragivare, handhållna kodläsare, kameror med inbyggd programvara, tillhörande objektiv och belysning. Vi har självklart även den passande anslutnings- och nätverkstekniken. Kompletta lösningar från ett och samma ställe, anpassade efter kundens behov.

Balluff kontakt

Kontakt

Det enkla konceptet för alla industriuppgifter

Vision Solutions BVS från Balluff är mycket mångsidiga och kan användas för att lösa nästan alla uppgifter. Det breda användningsområdet för vår portfölj för industrianpassad bildbearbetning sträcker sig från kontroll av läge, storlek, orientering och avstånd för olika objekt, kontroll av intakthet till avläsning och verifiering av påskrifter (OCR/OCV). Med Machine Vision Solutions kan man spåra enskilda arbetsstycken och kontrollera hela tillverkningssteg genom visuella kvalitetskontroller.

Det speciella med det: Machine Vision från Balluff är enkelt att använda: oavsett om det gäller industrikameror, smarta kameror, kameragivare eller våra handhållna kodläsare.

Upptäck fel på tidigt stadium

Med Machine Vision kan man identifiera bearbetningsstatus och eventuella fel på tidigt stadium och på så sätt snabbt åtgärda problem. Det minskar mängden kasserade produkter och sänker tillverkningskostnaderna. Dessutom stabiliserar våra kameror hela produktionsprocessen eftersom endast den styrningsrelevanta informationen går via processnätverket. Övriga data leds in i ett separat Gigabit- Ethernet-nätverk. Tack vare den minskade databelastningen säkerställs hela tiden ett säkert och stabilt processnätverk med kamerorna från Balluff.

Vad vi tillhandahåller

  • Kameror med inbyggd programvara och passande objektiv och belysning
  • Enkel användning via webbläsare, med överskådlig användarprogramvara, användaradministration och intelligenta verktyg
  • Onlinehjälp och handböcker direkt i användargränssnittet – alltid aktuella
  • Kameragivare för individuella uppgifter som kan spara upp till 20 inspektioner och lägesavkänning på 360°
  • Industrianpassade kodläsare i kompakta höljen för tillförlitlig avläsning av 1D-, 2D- eller stapelkoder med maximal rörelsefrihet