Bildbearbetning i tillverkningen
Bildbearbetning i tillverkningen

Lösningar för individuella krav

Balluffs lösningar för industrianpassad bildbearbetning säkerställer maximal kvalitet och flexibilitet i tillverkningsprocessen. Med dem kan man upptäcka produktionsfel på ett tidigt stadium, utföra optiska kvalitetskontroller, känna av och avkoda objekt eller understödja robotar med lägesbestämning.

Lösningar för spårbarhet

För kontinuerlig spårning av produkter och monteringsuppgifter i tillverkningen, vid styrning av matningsprocesser i kanban-system eller vid optisk avkänning av verktyg är objektsidentifikation genom avkodning avgörande. Balluffs produktsortiment omfattar stationära streckkodsläsare som våra kameragivare, mobila handhållna kodläsare och tillbehör för vanliga och industrianpassade applikationer. Vision Solutions från Balluff för industrianpassad bildbearbetning möjliggör optisk avkänning och tillförlitlig verifikation av alla vanliga 1D-, 2D-streckkoder och stapelkoder och är mycket användarvänliga.

Exempel på applikationer: Spårbarhet

 • Förpackningsindustrin – Avläsning av koder och klartext på förpackningar

  Lösning

  En viktig aspekt av kvalitetssäkringen i slutet av förpackningsprocessen är kontrollen av förpackningarnas klartext och streckkoder. Tillverkningsuppgifter, förfallodatum och serienummer måste snabbt och tillförlitligt kunna verifieras. Vision Solutions BVS från Balluff är lösningen för en rad olika applikationer inom bildbearbetning.

  Särskilda egenskaper

  • avläsning, kontroll och verifiering av koder och text
  • flexibel och målinriktad anslutning till produktionsmiljön
  • SmartCamera finns i IO-Link- och fältbussutförande
  • komplett bildupptagnings- och analysverktyg i en produkt
  • standardiserad C-mount-optik och M12-anslutningsteknik
  Avläsning av koder och klartext på förpackningar

 • Livsmedelsbranschen – Avläsning av PDF417-koder på levererade råvaror

  Lösning

  Vid leverans av råvaror måste dessa först kontrolleras och identifieras. Detta sker med hjälp av så kallade PDF417-koder som är placerade på råvarorna. Koderna sitter dock inte alltid i samma höjd. Med den handhållna läsaren BVS HS-P kan koderna avläsas enkelt oavsett placering.

  Särskilda egenskaper

  • snabb och tillförlitlig avläsning av vanliga 1D-, stapel- och 2D-streckkoder, samt direktmarkerade koder
  • robust, industrianpassad utformning
  • IP65 med fallskydd upp till 2 m
  • smidig, ergonomisk modell med låg vikt
  Avläsning av PDF417-koder på levererade råvaror

 • Life Science – Identifiering av prover och rack

  Lösning

  RFID och streckkoder gör det möjligt att identifiera prover och rack, samt entydigt allokera avlästa data. Hög tillgänglighet ger i sin tur högre produktivitet. Onödiga kontrollpunkter kan hoppas över, vilket snabbar på processen.

  Särskilda egenskaper

  • enhetlig identifiering och dataallokering med RFID eller streckkoder
  • RFID-taggar med kundspecifikt innehåll
  • kontroll av de mest skilda streckkoder
  • hög produktivitet genom hög tillgänglighet
  • snabbare processer eftersom onödiga kontrollpunkter kan hoppas över
  • plagiatskydd
  Identifiering av prover och rack

Lösningar för produkt- och processkontroll

Balluff Vision Solutions möjliggör effektiv tillverkning genom tillförlitlig användning vid produkt- och processkontroll. På så sätt upptäcker man tillverkningsfel på ett tidigt stadium vilket möjliggör snabb korrigering och minskar mängden kasserade produkter vilket leder till sänkta kostnader.

Exempel på applikationer: Produkt- och processkontroll

 • Dryckesindustri – Förslutningsövervakning

  Lösning

  Vid kontroll av förslutningar i dryckesindustrin måste flera egenskaper kontrolleras samtidigt. Kameragivaren BVS klarar uppgiften utan problem och garanterar på så sätt en säker övervakning.

  Särskilda egenskaper

  • kort starttid tack vare snabb installation och konfiguration
  • bekväm installation
  Förslutningsövervakning

 • Läkemedelsindustrin – Kontroll av blisterinnehåll

  Lösning

  När flera övervakningsfunktioner måste utföras samtidigt eller i snabb följd, är kameragivaren BVS från Balluff rätt val. Den går smidigt att anpassa till olika uppgifter – omställningar går till och med att utföra under den löpande processen. Det räcker därför med en enda givare för att du ska kunna övervaka produktionen tillförlitligt.

  Särskilda egenskaper

  • kort starttid tack vare snabb installation och konfiguration
  • bekväm installation
  Kontroll av blisterinnehåll

 • Stålindustrin – Varmvalsning/grovplåtstillverkning – Korrekt tilldelning av grovplåtar och rullar

  Lösning

  Tillförlitlig registrering är möjlig även under komplicerade omständigheter. Använd helt enkelt färgmarkeringar och streckkoder för att entydigt identifiera rullar och andra produkter. Med hjälp av dessa markeringar kontrollerar Balluff SmartCamera BVS om grovplåtsämnen och rullar är korrekt allokerade. Snabbt, säkert och oberoende av position.

  Särskilda egenskaper

  • extern monitor för optimal processövervakning
  • stort utbud av industrispecifika tillbehör
  Korrekt tilldelning av grovplåtar och rullar

 • Fordonsindustrin – Pressning – Känn av sprickor i formdelar

  Lösning

  För avkänning av processrelaterade tillfälliga sprickor i formdelar direkt efter tillverkningen är vår intelligenta SmartCamera idealisk. Den upptäcker de minsta oregelbundenheterna eller kontrollerar hål och utstansningar med absolut tillförlitlighet. Med denna 100 %-kontroll kan man undvika kvalitetsförluster eller följdkostnader för efterarbete och reklamation.

  Användargränssnittet är användarvänligt och enkelt att konfigurera.

  Särskilda egenskaper

  • enkel manövrering och tillämpning av industristandarder (Halcon)
  • programvara, bibliotek, handbok och online-hjälp integrerade i enheten
  • överföring av styr- och bilddata via separat nätverk
  • finns i IO- eller fältbussutförande
  Känna av sprickor i formdelar

 • Fordonsindustrin – Lackering – Kontrollera tätningsmassa vid svåra fogar

  Lösning

  Använd vår kameragivare BVS-E Universal vid svåra fogar för att kontrollera att tätningsmedlet sträcker sig över hela fogen. Och utnyttja den höga flexibiliteten vid ytterligare avancerade kvalitetskontroller: vid kontroll av kontur, gråskala eller bredd.

  En LED-ringbelysning säkerställer en skuggfri belysning med hög ljusstyrka. Det gör kontrollen ännu tillförlitligare.

  Särskilda egenskaper

  • tillförlitlig och högeffektiv kvalitetskontroll – utan manuell inspektion
  • minimerar driftavbrott och kasseringar
  • konfigureras enkelt via PC-programvara med enkelt programspråk
  • kontrollresultaten visualiseras enkelt via processmonitor (tillval)
  Kontrollera tätningsmassa vid svåra fogar

 • Plastindustrin – Anslutnings- och fogningsteknik – Visuell kvalitetskontroll

  Lösning

  Med SmartCamera kontrolleras enkelt alla tillverkade delar inklusive tillverkningssteg: Finns alla delar och är de i felfritt skick? Stämmer mått, avstånd och positioner? Är de korrekt inriktade? Extra praktisk funktion: Alla uppgifter är enkla att lära in.

  Särskilda egenskaper

  • flexibel användning av analysverktyg
  • enkel hantering med användarstyrd verktygsinlärning
  • optimerad resultatvisning
  Visuell kvalitetskontroll

 • Fordonsindustrin – Slutmontering – Optisk identifiering av halvfärdiga delar

  Lösning

  Vår SmartCamera lämpar sig perfekt för identifiering av levererade delar för olika fordonsmodeller på monteringsbandet. Den kontrollerar tillförlitligt alla vanliga 1D- och 2D-koder på t.ex. stötfångare eller axlar. Och säkerställer att de rätta halvfärdiga delarna monteras. Den manövreras enkelt via vanliga webbläsare.

  Särskilda egenskaper

  • användarvänligt användargränssnitt
  • robust hölje och standardiserad M12-anslutningsteknik för alla gränssnitt
  • med bildbearbetningsprogramvara baserad på Halcon-bildbearbetningsbibliotek från MVTec
  • inbyggd IO-Link-masterport för integration av ytterligare givarteknik
  • exklusivt för Profinet-användare: överför processrelevant information och skickar styr- och bilddata via ett separat nätverk
  Optisk identifiering av halvfärdiga delar

 • Övervakning av montering av kontakter

  Lösning

  Industrial Camera från Balluff är mycket lämplig för olika kontroll- och testuppgifter vid montering av kontakter. Lägeskontroll vid inmatning, intakthetskontroll och avslutande kvalitetskontroll. Den upptäcker de minsta avvikelserna och kontrollerar hål och utstansningar med absolut tillförlitlighet. Kameran är enkel att ställa in i kombination med den intuitiva användarprogramvaran och vår kraftfulla controller.

  Särskilda egenskaper

  • mycket snabb bildöverföring och hög upplösning
  • flera kameror kan anslutas till en controller samtidigt vilket möjliggör flera inspektioner samtidigt från olika vinklar
  • flera USB3- eller GigE-kameraanslutningar
  • mångsidiga LAN- och processgränssnitt