Systemmiljö för industribildbearbetning
Systemmiljö för industribildbearbetning

Balluff Vision Solutions nätverk och styrning

SmartCamera från Balluff integreras enkelt i alla systemmiljöer via en mängd olika gränssnitt. Flexibiliteten gäller även urvalet av kameravarianter.

Gränssnitt för SmartCamera

SmartCamera har en mängd olika gränssnitt och kan därför integreras i systemmiljön på ett mycket flexibelt sätt. Enskilda signaler kan konfigureras och tilldelas efter kundens specifikationer. Även resultatdata kan definieras och formateras på en mängd olika sätt. Den intelligenta kameran skickar informationen till det överordnade styrsystemet. Även objektdata som serienummer infattas i inspektionsförloppet. För att minimera databelastningen och säkra processnätverket kan den intelligenta kameran konfigureras så att endast information som är relevant för styrningen skickas via processnätverket. Alla övriga data leds in i det separata Gigabit Ethernet-nätverket.

Översikt över gränssnitt

 • Gigabit Ethernet (LAN)
 • Användarkonfigurerade digitala in- och utgångar
 • UDP- eller TCP-styrning (via Gigabit Ethernet)
 • Fältbuss
 • IO-Link-master

Resultatkommunikation med fältbuss eller IO-Link-master

SmartCamera finns med olika etablerade gränssnitt som används inom industrin. De finns som fältbussvarianter och med IO-Link-gränssnitt. Med alla utföranden kan data skickas direkt till styrningen för att där skapa individuella kontrollrapporter. Intelligenta analysalgoritmer bearbetar den insamlade informationen och levererar resultatet i önskat format.

Dessutom kan man ladda ner egna bildfiler, t.ex. från en smarttelefon till kamerorna. På så sätt kan man använda många olika och snabba kontrollmöjligheter för industrianpassad bildbearbetning. Tack vare Balluff Vision Solutions flexibilitet kan man alltid uppnå maximalt värdeskapande av den insamlade informationen.

Översikt över varianter

IO-variant:

 • TCP/IP-LAN-anslutning ((Gigabit Ethernet) och upp till åtta potentialskilda in-/utgångar som kan programmeras valfritt
 • Belysningar som kan aktiveras direkt

Fältbussvarianter:

 • TCP/IP-LAN-anslutning (Gigabit Ethernet)
 • Processgränssnitt Profinet eller Ethernet/IP
 • för enkel nätverksanslutning med IO-Link-komponenter: IO-Link-master 1.1
 • upp till åtta in-/utgångar som kan programmeras valfritt
 • Minimera belastningen av processnätverket: valfri separation av processdata och rapporter med bilder
 • Belysningar som kan aktiveras direkt