Verktygshantering med industriell RFID
Verktygshantering med industriell RFID

Industriell RFID optimerar din produktionsprocess

Hos Balluff kan du dra nytta av mer än 30 års kompetens inom industriell RFID. Våra system levererar fullständiga verktygsdata till moderna fleroperationsmaskiner med extrem tillförlitlighet och säkerställer driftsäkerheten och den höga produktiviteten hos dina anläggningar. De går att integrera i de vanligaste maskinstyrningarna och sörjer där för flexibel och säker kommunikation i verktygshanteringen. Och detta helt berörings- och underhållsfritt.

Det gör att alla verktyg alltid är försedda med de individuella data och därigenom går att använda och hantera på bästa sätt. Det optimala verktygsutnyttjandet med industriell RFID garanterar bästa möjliga värdeskapande.