Riktning av cylindriska parabolspeglar efter solen

Riktning av cylindriska parabolspeglar efter solen

Exakt positionsavläsning för högre effekt

Lösningen

För att åstadkomma högsta möjliga verkningsgrad hos kraftverk med cylindriska parabolspeglar måste parabolspeglarna hela tiden följa solen och mottagarrören vara exakt fokuserade. Våra magnetkodade BML-lägesgivarsystem placeras direkt på den roterande axeln och möjliggör därmed exakta positionsavläsningar.

Särskilda egenskaper

  • direkt mätning
  • exakt positionsavläsning
  • bestämning av referenspunkter
Exakt positionsavläsning för högre effekt i kraftverk med cylindriska parabolspeglar
Nedladdningar
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.