Detektering av bubblor och flödesbestämning

Detektering av bubblor och flödesbestämning

Exakt hantering av dyrbara vätskor

Lösningen

Våra Micromote-givare BOH hjälper dig att tidigt upptäcka bubblor i tuber och slangar. De gör det även möjligt att exakt fastställa genomströmningen. Det underlättar en lönsam hantering av dyrbara vätskor.

Särskilda egenskaper

  • för alla vanliga slangstorlekar
Life science, vätskehantering, positionsövervakning för pipetteringsanordningar
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.