Identifiering av prover och rack

Identifiering av prover och rack

Dataallokering för förbättrad tillgänglighet

Lösningen

Radiofrekvensidentifiering (RFID) och streckkoder gör det möjligt att identifiera prover och rack, samt entydigt allokera avlästa data. Hög tillgänglighet ger i sin tur högre produktivitet. Onödiga kontrollpunkter kan hoppas över, vilket snabbar på processen.

Särskilda egenskaper

  • enhetlig identifiering och dataallokering med RFID eller streckkoder
  • RFID-taggar med kundspecifikt innehåll
  • testning av olika typer av streckkoder möjligt
  • hög tillgänglighet – hög produktivitet
  • snabbare processer eftersom onödiga kontrollpunkter kan hoppas över
  • plagiatskydd
Avkänning och spårning av objekt, identifiering av prover och rack för life science-området
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.