Nivåkontroll för masugnsbeskickning och koks

Nivåkontroll för masugnsbeskickning och koks

Tillförlitligt och exakt vid extrema förhållanden i stålverk

Lösningen

BUS-ultraljudsgivarna från Balluff är perfekt anpassade för kontroll av staplingshöjder på transportband och fyllnadsnivåer i silon. Under stålverkets särskilda förhållanden känns föremål av många olika material av. På så sätt säkerställer du en tillförlitlig masugnsbestickning även när mycket koksdamm och smuts förekommer i miljön.

Särskilda egenskaper

  • beröringsfri avkänning
  • opåverkad av färg, transparens, reflektioner och ytegenskaper hos föremål
Nivåkontroll med ultraljudsgivare
Ladda ner
Industriteamet
Har du frågor eller funderingar? Vårt industriteam hjälper dig gärna.