Energi
Balluff – hemma på energiområdet

Balluff – hemma på energiområdet

Dagens energisektor har att ta hänsyn till faktorer som klimatförändringar, den demografiska utvecklingen och den begränsade tillgången på fossila bränslen. Samtidigt måste energiåtervinningen fortsätta att vara lönsam – både i dag och i framtiden. Detta är förhållanden som kräver nya, innovativa lösningar. För såväl offshore-vindkraftverk som solenergianläggningar i öknen gäller samma sak: fördelningen av elproduktionen på många olika system och den omedelbara påverkan från extrema miljöfaktorer ställer höga krav på kvaliteten hos de komponenter som används. Här har Balluff mycket att erbjuda alla delar av energisektorn.

> Balluff inom energibranschen (PDF-fil)
Olje- och gasutvinning
Olje- och gasutvinning > Mer
Konventionella kraftverk
Konventionella kraftverk > Mer
Solenergi
Solenergi > Mer
Vattenkraft
Vattenkraft > Mer
Vindkraft
Vindkraft > Mer
Hydraulik
Hydraulik > Mer