Energi > Vattenkraft
Energi, vattenkraft

Exakt reglering av anläggningar för stordrift

Vattenkraften är oumbärlig i dagens mix av förnybara energikällor och innehåller fortfarande en hel del outnyttjade möjligheter.
Att kunna kontrollera de enorma vattenkrafterna kräver tillförlitliga reglersystem som fungerar med yttersta precision.
Balluff stödjer och skyddar de modernaste turbin- och styrprogrammen genom mycket exakta lösningar med givare och positionsgivarsystem.

Exempel på applikationer

Ställa in ledskenorna i en kaplanturbin
Ställa in löphjul i en kaplanturbin
Ställa in peltonturbin
Övervaka regleringsdammar
Övervaka inloppsgrindar
Mäta låga varvtal
Förvissa dig om pålitligt stängningsläge
Förenklad fältinstallation