Energi > Olje- och gasutvinning
Energi, olje- och gasutvinning

Precisa och explosionsskyddade lösningar för krävande användning

Sinande resurser ställer krav på allt bättre och effektivare teknik vid utvinningen av fossila bränslen. Med ytterst robusta och exakta givare som nästan inte kräver något underhåll kan Balluff erbjuda just sådana produkter och lösningar som behövs vid olje- och gasutvinning. Naturligtvis med tillförlitligt explosionsskydd och många internationella godkännanden.

Exempel på applikationer

Explosionsskydd för regler- och spärrventiler
Övervakning av oljepumpar
Ställa in oljepumpar
Positionsbestämning av borrstänger
Exakt placering av borrör
Säkerställ borrpositionen