Energi > Vindkraft
Energi, vindkraft

Absolut tillförlitlighet för vindkraftsparker på land och till havs

Moderna vindkraftsanläggningar producerar idag omkring 20 gånger mer el än anläggningarna för 20 år sedan – samtidigt som kostnaderna har minskats. Trots detta innebär vindkraftsparker en stor investering, som ställer krav på hög tillgänglighet. Därför måste alla komponenter fungera extremt tillförlitligt och felsäkert.

Balluff arbetar sedan flera år tillsammans med ledande tillverkare för att kunna erbjuda dig exakt de givare, mätsystem och lösningar som du behöver – särskilt utformade för de speciella krav som ställs vid vindenergiproduktion på land och till havs.

Exempel på applikationer

Rikta nacellen efter vinden
Kontrollera positionen hos hydraulcylindrar
Minimera slitage på lager och drivlina
Övervaka rotorvarvtal
Hastighetsmätning
Övervaka generatorvarvtal
Pitchreglering av bladvinkeln
Övervaka tornets lutning hos vindkraftverk
Kontrollera bromsskivor
Nivåkontroll för olja och kylmedel