Förpackningar för dryckesindustrin

För snabba cykeltider och effektiva fyllningsprocesser

I fyllningsanläggningar ställs ofta höga tekniska krav i kombination med att tuffa omgivningsförhållanden råder. Givarna från Balluff är utformade med just detta i åtanke. De hjälper till att hålla vätskefyllningen aseptisk och steril, ser till att flaskorna försluts ordentligt och förses med rätt etiketter. Balluffs komponenter möjliggör snabba cykeltider och effektiva fyllningsprocesser.

Exempel på applikationer

Nivåövervakning vid flaskfyllning
Förslutningsövervakning
Nivådetektering i lagringstankar
Vätskedetektering i transparenta flaskor
Etikettavläsning på dryckesflaskor