Förpackning, livsmedelsindustrin > Förpackningsindustrin
Lösningar för förpackningsindustrin

Hög precision och effektivitet – även vid partistorlek 1

I förpackningsmaskiner krävs absolut precision och stor flexibilitet. Detta gäller såväl vid höga stycktal som för små serier till och med partistorlek 1.

Hos oss får du professionell hjälp på vägen. Vid vanligt förekommande formatändringar, för säkrare materialflöden med spårning och korrekt hantering av flera olika typer av paket och förpackningsmaterial. Med givar- och systemlösningarna från Balluff uppnår du önskad flexibilitet och snabbhet utan problem.

Pås- och kartongförpackningsmaskiner

Pås- och kartongförpackningsmaskiner används för en mängd olika produkter, vilket ställer höga krav på flexibiliteten. Maskinerna producerar alla möjliga pås- och förpackningsvarianter. Nya förpackningskoncept tas ständigt fram för att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Partistorlekarna blir därmed allt mindre och arbetsprocesserna kräver att formatbyten utförs oftare. Med produkterna från Balluff kan du vara säker på att uppnå den flexibilitet och snabbhet som krävs för att dina maskiner ska hänga med.

Bankantsstyrning
Rulljustering
Transparent folieavkänning
Diameterövervakning av folierullar
Avkänning av utskriftsmärkning
Åtkomstkontroll
Korrekt matning till blisterstapeln
Formatjustering
Avläsning av koder och klartext på förpackningar

Pallmaskiner

Pallning och avpallning av lådor och kartonger kräver hög precision och stor flexibilitet. Samtidigt ska största möjliga volymer hanteras. Dra nytta av Balluffs rådgivning och kompetens. För säkrare materialflöden med spårning, korrekt behandling av flera olika typer av paket och tillförlitlig hantering av förpackningsmaterial. Våra givarsystem ger dessutom exakt lägesbestämning, vilket i sin tur innebär smidiga förpackningsprocesser.

Exakt sträckfilmspositionering
Stapelhöjdskontroll för pallar