Lösningar för läkemedelsindustrin

Flexibla och tillförlitliga lösningar för de flesta förpackningsuppdrag

Applikationer för läkemedelsindustrin kräver hög tillförlitlighet, minimala mättoleranser och möjligheten att integrera givartekniken flexibelt i anläggning. Förutom dessa krav finns även en rad applikationsspecifika behov och bestämmelser. Här avses allt från lägesbestämning och tillförsel, fogning och märkning till kvalitetskontroller och förslutning av vätskor och medier i fast form. Givarlösningarna måste också kunna hantera olika typer av förpackningar, som ampuller, småflaskor, påsar och blisterpacks. Naturligtvis ska samma höga kvalitet upprätthållas oavsett specifik applikation.

Exempel på applikationer

Nivådetektering
Avkänning, beräkning och förpackning av tabletter
Kontroll av blisterinnehåll
Blisterutskärning och -stansning med högsta precision
Förslutningsövervakning