Life Science > Avkänna och spåra objekt
Avkänna och spåra objekt

Kompetens och behovsanpassning för laboratorieautomation

Vid laboratorieautomation måste den givarteknik som används uppfylla särskilt höga krav. Tack vare vår stora kompetens inom föremålsigenkänning kan vi erbjuda anpassade system- och givarlösningar efter dina behov. Med Micromote-givare i kompakt design och med ett brett spektrum av tekniska egenskaper. Självfallet med samma höga kvalitet som vanligt. Även den beprövade SmartLevel-tekniken underlättar vid avkänning och spårning av objekt med olika storlek och ytbeskaffenhet.

Exempel på applikationer

Detektering av prover, rack och mikrotiterplattor
Kontroll av staplingshöjder
Avkänning av provhållare
Identifiering av prover och rack