Life Science > Vätskehantering
Life Science, vätskehantering

Högsta flexibilitet och tillförlitlighet för automation i laboratoriet

Exakt och säker hantering av vätskor har prioritet vid laboratorieautomation. Det krävs ytterst flexibla och tillförlitliga system för att kunna hantera även små vätskemängder med vitt skilda egenskaper på rätt sätt. Balluffs breda sortiment hjälper dig med exakt vätskedetektering. Patenterade givare med Micromote-teknik känner även av mikrobubblor tillförlitligt och effektivt.

Exempel på applikationer

Avkänning av vätskor i pipetter
Kontaktfri avkänning av fyllnadsnivåer i mikrotiterplattor
Droppdetektering
Positionsövervakning för pipetteringsanordningar
Exakt nivåmätning för behållare och bypassrör
Läckageövervakning
Detektering av bubblor och flödesbestämning
Detektering av mikrobubblor