Metallbearbetning > Hantering, transport och processövervakning
Hantering, transport och processövervakning

Uppfyller flexibelt kraven på produktionssystem

Sammankopplade produktionssytem består av standardmaskiner som är förbundna genom intralogistiska anordningar och kontinuerliga transportanordningar. Konceptet är mycket lönsamt eftersom man till en låg kostnad och med få modifieringar på anläggningen kan tillverka både stora serier och produktvarianter.

Samtidigt bör den så kallade lilla processtekniken alltid användas. Den behövs nämligen för att det ska gå att övervaka matare tillförlitligt, säkerställa kyl- och smörjmedelsförsörjningen och hålla koll på nivån i hydraulaggregaten. Viktigt är att det måste vara enkelt att göra layoutändringar, eftersom dessa blir allt fler i och med att produkternas utvecklingscykler blir kortare.

Exempel på applikationer

Övervaka gripare på portallastare
Registrera ändläget på portallastare
Styr positioneringen av de linjära ställdonen
Kontrollera nivåerna i hydraulaggregatet
Växlande eller kontinuerlig avkänning av processvätskor och nivåer
Identifiera läckor