Fräsning

Problemfri bearbetning av kubiska arbetsstycken med hög automatiseringsgrad

Tack vare att de är så flexibla är fräsmaskiner och fleroperationsmaskiner de verktygsmaskiner som har mest utbredd användning.

De olika maskintyperna sträcker sig från komplexa fleroperationsmaskiner med många axlar till hybridmaskiner som till exempel kombinerar fräsning och laserbearbetning.

De viktigaste förutsättningarna när det gäller bearbetning av kubiska verktyg är en korrekt positionering och exakt verktygsföring vid hög hastighet. Det här är en utmaning för de kontrollerande mätsystemen, eftersom även automatiseringsgraden ständigt ökar. I synnerhet när man använder allt fler sammankopplade maskiner för masstillverkning av delar.

Exempel på applikationer

Övervaka verktygets fastspänning
Decentralisera installationstekniken
Övervaka ändlägen
Registrera rotationsvinkeln på C-axeln
Identifiera verktyg i magasinet
Tilldela och följa arbetsstycken