Metallbearbetning > Spindlar, chuckar, vrid- och svängbara bord
Spindlar, chuckar, vrid- och svängbara bord

Kunskap om vad maskintekniker behöver

De ledande verktygsmaskinstillverkarna är de som bäst lyckas uppfylla kundernas krav, både när det gäller storleksskalor och funktion.

För att ta vara på de här marknadsmöjligheterna utformar man allt fler individuella modullösningar.

Sådana mekatronikkomponenter, som består av ställdon och integrerade givare, måste kunna utföra sin uppgift optimalt även när det finns begränsat med plats. De är tillräckligt intelligenta för att kunna anpassa sig till en mängd olika monteringssituationer och maskindimensioner. Utnyttja möjligheten att få fördelar framför konkurrenterna.

Exempel på applikationer

Övervaka fastspänningssträckorna hos verktyg med binära givare
Övervaka fastspänningssträckorna hos verktyg med avståndsgivare
Övervaka fastspänningssträckorna hos verktyg med positionsgivarsystem
Överföra signaler och data till svängbara bord
Fastställa avstånd för svängbord
Känna av kolvpositionen i fastspänningscylindrar