Pressning inom metallbearbetning

Givarlösningar garanterar hög systemtillgänglighet

Mekaniska pressar spelar en viktig roll när det gäller omformande metallbearbetning. De särskilt högkvalitativa och precisa verktyg och former man använder där, är mestadels utformade för stora produktionskvantiteter.

Där har man inte råd med långa produktionsavbrott. Varje minut är värdefull. Och varje längre produktionsfördröjning kostar i slutändan mycket pengar. Särskilt om det uppstår skador på de dyra inventarierna som gör att de behöver bytas ut.

Därför använder man på många ställen givare som kan känna av pressarnas exakta position under bearbetningsprocesserna. Med hjälp av dessa upptäcker du funktionsfel omedelbart och förhindrar följdskador. En press utrustad med sådana givare kopplas nämligen ifrån automatiskt i en nödsituation.

Exempel på applikationer

Koppla excenterpressar
Styra hydraulpressar
Byta pressverktyg
Kontrollera plåttjockleken
Kontrollera plåtbandets nedhängning
Övervaka presskrafter