Metallbearbetning > Koda verktyg
Koda verktyg

Automatiserad verktygsidentifiering med industriell RFID

Tack vare RFID har du alltid rätt data på rätt ställe vid rätt tidpunkt.

Överföringen av verktygsparametrar som verktygsnummer, -diameter och -längd till CNC-styrningen garanterar en optimal verktygsanvändning och en hög maskintillgänglighet. Livslängdsövervakningen och resurshanteringskoncepten förhindrar icke-produktiv tomgångsdrift, felaktiga allokeringar och att verktyg fattas eller inte har slipats i tid.

Tool-ID-lösningar läser av verktygets aktuella status och dokumenterar alla data. Det gör det möjligt att ställa en prognos för den framtida användningen. Det höjer dessutom kvaliteten och effektiviteten hos produktionsprocessen, samtidigt som kostnaderna minskar och lönsamheten ökar.

Med industriell RFID har du alltid rätt data på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och du är väl rustad inför Industri 4.0.

Exempel på applikationer

Ställa in verktyg
Dokumentera verktygsdata
Informera CNC-styrningen
Organisera datamappningen