Svarvning inom metallbearbetning

Givarlösningar garanterar hög systemtillgänglighet

Armaturer, ventiler, fästanordningar och motor- och växellådsdelar i bilmotorer, industrimaskiner och hushållsapparater: de här serietillverkade metallkomponenterna är en del av vår vardag.

Komponenterna kan tillverkas på ett särskilt prisvärt sätt när man bearbetar dem spånskärande genom svarvning och även i stor utsträckning konstruerar dem rotationssymmetriskt. Detta gäller i synnerhet delar som produceras i en upphängning och matas in och ut automatiskt.

Balluff stödjer den här prisvärda, automatiserade tillverkningsmetoden. Givare bidrar nämligen i stor utsträckning till möjligheten att övervaka processer med mycket kort cykeltid och hög automatiseringsgrad.

Exempel på applikationer

Övervaka stångmatare
Positionera dubbdockan
Justera stöddockan
Kontrollera arbetsstyckets fastspänning
Identifiera revolverpositionen
Kontrollera drivremmarna