Mobilitet > Fordons
Underleverantörer till bilindustrin

Just-in-time-leverans säkerställd

Oavsett om det gäller inredningar, värme- och klimatstyrning, hjul, däck eller avgassystem – utan dessa komponentgrupper och system klarar sig inte fordonsindustrin. Som extern leverantör spelar du en viktig roll för tillverkaren. Alla dina produkter måste levereras i hög kvalitet i rätt tid och till rätt ort. Det är en förutsättning för effektiv fordonsproduktion.

Våra givare och system hjälper dig på ett tillförlitligt sätt och bidrar till kvalitetssäkringen av dina produkter. Våra lösningar ökar din anläggnings tillgänglighet och höjer produktiviteten. Detta optimerar din tillverkningsprocess och säkerställer just-in-time-leverans.

Industri 4.0
Felprevention
Poka-yoke-processen
Riktigt tuffa tillverkningsmiljöer
Spårbarhet

Exempel på applikationer

Auto dokument av produkt. och kval. data
Övervaka tryck vid formsprutning
Mold-ID – känn av fel innan de uppträder
Överv hant uppg och ändläg vid vulkanis
Behärska svetsmiljöer
Styra materialflöde över flera områden
Samla signaler i automation + robottekn.