Halvledare > Nivå- och läckageavkänning
Läckageövervakning vid halvledartillverkning

Smart teknik för säkra processer

Kraven på säkerhet och stabilitet vid halvledartillverkning är enormt höga. Med våra tillförlitliga komponenter bidrar vi till att säkra processerna i ditt företag. Till exempel genom att vi ser till att fyllnadsnivåerna alltid ligger i det optimala intervallet. Och att du tidigt noterar eventuella läckor.

Våra kapacitiva BCS-givare känner av såväl ledande som ickeledande material som vätskor, granulat och pulver genom direkt kontakt eller genom behållarväggen. Med Smart Level tekniken kan våra kapacitiva givare för första gången även känna av koncentrerade syror och alkaliska lösningar genom plastbehållare med upp till 10 mm tjocka väggar.

Givarna från Balluff är enkla att montera och går även att bygga in i befintliga system utan problem. Det hjälper dina processer att fungera såväl säkert som effektivt och ekonomiskt.

Exempel på applikationer

Beröringsfri nivådetektering genom behållarens vägg
Nivåavkänning i bypass-rör
Medieberörande nivådetektering i tankar
Beröringsfri nivåmätning för tankar
Läckageövervakning i överfyllningskar