Elektrisk drivteknik > Integr. i linjära och rot. drivenheter
Linjära och roterande lägesgivare

System med hög precision för individuella krav

Integrerade sensorsystemlösningar är oumbärliga för en kompakt drivenhet. Det magnetkodade lägesgivarsystemet BML är utan konkurrens när det gäller kompakta modeller och lämpar sig för att byggas in direkt i både linjära och roterande motorer. Dess höga upplösning (17 bitar) möjliggör en exakt positionsbestämning. Det är okänsligt mot smuts och avlagringar och erbjuder hög driftsäkerhet. Det homogena magnetfältet garanterar funktionssäkerhet, en låg hysteres och minimala avvikelser från lineariteten. Sensorn glider beröringsfritt över mätkroppen på ett avstånd av upp till 5 mm och kan avge mätsignalen med såväl absoluta som inkrementella värden. En stor bandbredd hos mätkroppen ger dig stor flexibilitet för att klara dina applikationer. Dessutom kan du välja mellan olika gränssnitt (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ).

Exempel på applikationer

Skräddarsydda återkopplingslösningar för linjära och roterande drivsystem
Absolut motoråterkoppling i realtid
Mycket exakt lägesåterkoppling för roterande och svängande ställdon