Lösningar för hydraulik > Stålkonstruktion vid vattenbyggnad
Stålkonstruktion vid vattenbyggnad

Exakt styrning för en väl fungerande infrastruktur

Med hjälp av hydraulik öppnas nya vattenvägar, tidvatten och nivåskillnader kontrolleras med slussar och portar och vägnätet utökas med tunnlar och broar. Våra positionsgivarsystem och givare är den perfekta lösningen för styrning av maskiner och anläggningar. Med sin höga precision och utomordentliga motståndskraft erbjuder de långsiktig stabilitet.

Exempel på applikationer

Detektering av ändlägen på intagsgallerrensare
Luckstyrning
Slussöppning och -stängning
Lyftning och sänkning av broar
Positionsbestämning för mycket tunga broar