Lösningar för hydraulik > Gruv- och dagbrytning av naturtillgångar
Gruv- och dagbrytning av naturtillgångar

Absolut tålighet för största säkerhet

Djupt under markytan råder höga temperaturer, extrema vibrationer och stötbelastningar. Tålig, långlivad teknik är ett måste för att kunna klara sådana betingelser. Våra robusta, förslitningsfria och mycket exakta lägesgivarsystem är särskilt lämpade för arbete under extrem belastning. Med 25 års relevant erfarenhet av positionsmätning vid gruvdrift och högsta precision i utförandet erbjuder systemen från Balluff högsta säkerhet för arbetarna.

Exempel på användning

Stöttning för gruvgångar
Övervakning av borrdjup vid utvinning av naturtillgångar
Borrpositionering för jordprover
Cylinderreglering vid tunnelbyggen