Lösningar för hydraulik > Offshore- och fartygsteknik
Offshore- och fartygsteknik

Givarteknik som trotsar elementen

Inom offshore- och fartygsteknik är kraven på den teknik som används enorma. Bland annat ska tunga laster förflyttas, propellrar justeras, stabilisatorer regleras och kursen hållas. Och allt detta i det stundtals hårda klimatet till havs. Hydrauliken är överlägsen andra lösningar för dessa krav. Dock behöver den en passande givarteknik. Den pålitliga och robusta tekniken från Balluff trotsar starka vindar, hög sjögång och aggressivt saltvatten.

Exempel på applikationer

Reglering av stabilisatorer för fartyg
Justering av fartygsroder
Säkrad manöverduglighet
Kontroll av ställbara propellrar
Lastlyftning
Utjämning av vågrörelser