Lösningar för hydraulik > Olje- och gasutvinning
Olje- och gasutvinning

För en effektiv olje- och gasutvinning

Fortfarande utgör olja och gas en väsentlig del av energiproduktionen. Den allt knappare tillgången på naturresurser kräver ständigt större ansträngningar för att utvinna fossila bränslen och använda nya, effektivare metoder. Dessutom ställer krävande miljöbetingelser och andra mekaniska påkänningar krav på en ytterst säker och motståndskraftig teknik. Det är just dessa krav vi utgår från. Med exakta, robusta och explosionsskyddade givare med ringa krav på underhåll. Dessa explosionsskyddade givare är internationellt godkända och passar perfekt för användning vid olje- och gasutvinning.

Exempel på applikationer

Vajerspänning
Spänningsövervakning för stigrör
Positionsbestämning av borrstänger
Ventilreglering
Positionsbestämning för oljepumpar
Övervakning av oljepumpar