Lösningar för hydraulik > Målinriktad rörelse på alla nivåer
Rörlig plattform

Positionsmätning i premiumklass för dynamik och säkerhet

Intelligenta hydraulcylindrar med inbyggt positionsgivarsystem utgör kärnan i de rörliga plattformar som spelar en avgörande roll inom industri och forskning. Oavsett om det gäller fordonsutveckling, pilotträning, sjöfart eller medicinteknik – cylindrar med lägesgivarsystem sörjer inom de mest skilda forskningsfält för dynamisk styrning och, framför allt, säker drift av plattformarna. Våra magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL är mycket väl lämpade att bygga in i hydraulcylindrar.

Exempel på applikationer

Reglering av tåglutning
Positionsbestämning av patienter
Reglering av flygsimulatorer