Lösningar för hydraulik > Stål- och metallindustrin
Stål- och metallindustrin

Tillförlitlig vid höga temperaturer, stötar och vibrationer

Ståltillverkning sker under mycket utmanande förhållanden, med höga temperaturer, stötar och vibrationer. Det kräver å ena sidan en säker process med bästa möjliga kvalitetsstyrning, å andra sidan anläggningar av toppkvalitet. Vi kan här erbjuda optimal, internationellt godkänd givarteknik och till denna anpassad nätverks- och anslutningsteknik.

Exempel på applikationer

Valspositionsbestämning
Valsspaltsinställning
Grovplåtsstyrning och positionsbestämning
Övervakning av gjutskänksrörelse
Reglering av luft- och gastillförsel i masugnar
Rörelsestyrning i koksningsmaskiner